Úschovňa kmeňových buniek – ochranný anjel vášho dieťaťa“

Uloženie pupočníkovej krvi – bezpečne v banke Vita 34

Uloženie pupočníkovej krvi – bezpečne v banke Vita 34

Vita 34 je najskúsenejším poskytovateľom v nemecky hovoriacich krajinách a je vaším kompetentným partnerom, ktorý ponúka uloženie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Vyvinuli sme spoľahlivé procesy a bezpečné materiály na uloženie, aby boli kmeňové bunky k dispozícii pre vaše dieťa v tej najlepšej kvalite aj po mnohých rokoch.

Prečo si uložiť kmeňové bunky v banke Vita 34?

 • 215.000uskladnení kmeňových buniek

  V banke Vita 34 je kryokonzervovaných viac ako 215.000 kmeňových buniek. V chlade sa zachová mladosť a vitalita buniek.

 • 37prípadov použitia

  Kmeňové bunky uložené v banke Vita 34 boli už 37-krát použité v rámci medicínskych terapií.

 • 15,4minút

  V celej Európe uzatvoria každých 15,4 minút nastávajúci rodičia zmluvu o uložení kmeňových buniek z pupočníka v banke Vita 34.

Postup uloženia kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva:

Krok 1 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Po objednaní uloženia kmeňových buniek a pupočníkovej krvi vášho dieťaťa v banke Vita 34 vám zákaznícka služba banky Vita 34 odošle domov súpravu na odber pupočníkovej krvi. Súpravu na odber si vezmite so sebou do pôrodnice a tam ju odovzdajte lekárom alebo pôrodnej asistentke.

Rozhodnutie
Pôrod a odber

Krok 2 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Po prestrihnutí pupočnej šnúry personál kliniky vyškolený spoločnosťou Vita 34 alebo pôrodná asistentka odoberie pupočníkovú krv a prípadne tkanivo pupočníka profesionálne, bezbolestne a bez akýchkoľvek rizík pre matku a dieťa. Po úspešnom získaní krvi a tkaniva informuje personál kliniky banku Vita 34. Naša spoľahlivá kuriérna služba je k dispozícii neustále 365 dní v roku a prepraví balíček bezpečne a odborne do Lipska, kde vykonáme ďalšie kroky potrebné na uloženie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

Krok 3 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Vo vstupnom laboratóriu odovzdá kuriér súpravu na odber s pupočníkovou krvou a tkanivom pracovníkom banky Vita 34. Prebehnú prvé kontroly vonkajšej neporušenosti, úplnosti sprievodných dokumentov a meranie teploty. Všetky pracovné kroky sa dôkladne zdokumentujú.

Príjem
Príprava

Krok 4 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Tu prebehne príprava pupočníkovej krvi a tkaniva na preparáciu v sterilnom prostredí. Zaznamenajú sa všetky údaje o matke, dieťati a preparáte z kmeňových buniek. K nim patria okrem iného meno, čas narodenia a pôrodnica. Vďaka prideleniu ID čísla je možné jednoznačné priradenie výsledkov testov, preparátov a dieťaťa.

Krok 5 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Do sterilného prostredia je možné vstúpiť len cez komoru. Krv a tkanivo sa tu pripravia na kryokonzerváciu v prostredí bez prítomnosti akýchkoľvek zárodkov. Jednotlivé zložky sa naplnia do uskladňovacích vakov odolných proti chladu a pridá sa špeciálna tekutina, v ktorej si bunky zachovajú svoju vitalitu aj pri tých najnižších teplotách.

Sterilný priestor
Mraziareň

Krok 6 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Preparáty vložené do ochranných hliníkových kaziet sa potom schladia v špeciálnom chladiacom zariadení (Freezer) na -145 stupňov Celzia. Nakoniec sa definitívne uložia do kryonádrže naplnenej tekutým dusíkom, kde sú uložené pri teplote asi -180 stupňov Celzia.

Krok 7 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Teplota každej jednej nádrže v kryosklade sa monitoruje a nádrže sú prevádzkované nezávisle od prívodu elektrickej energie. Hliníkové kazety sú usporiadané v regálovom systéme v nádrži. Zmrazenú pupočníkovú krv a tkanivo možno za krátky čas pripraviť a v prípade potreby použiť.

Kryokonzervácia
Bunková kultúra a hematológia

Krok 8 - Uloženie pupočníkovej krvi a tkanivo pupočníka

Nakoniec sa stanoví počet buniek s jadrom a vylúči sa vírusová infekcia a bakteriálna kontaminácia. Predbežne sa určí aj krvná skupina dieťaťa.

Spôsob získania úschovne kmeňových buniek

Pred tým, ako bude úschovňa kmeňových buniek vášho dieťaťa bezpečne odpočívať v kryonádrži v banke Vita 34, treba vykonať množstvo pracovných krokov pred, počas a po pôrode.

Pred pôrodom

 • Získate bezplatné odborné poradenstvo: Slovensko: 0800 100 034, info@vita34.sk
 • Telefonicky alebo online zadajte žiadosť o uloženie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Môžete použiť aj žiadosť z poradcu pre rodičov a odoslať ju vyplnenú poštou alebo faxom do banky Vita 34.
 • Po uzatvorení zmluvy o uložení kmeňových buniek dostanete anamnestický dotazník, ako aj poučenie a vyhlásenie o udelení súhlasu a tieto dokumenty odošlete vyplnené a podpísané spolu s kópiou tehotenskej knižky do banky Vita 34.
 • Banka Vita 34 vám domov odošle súpravu na odber a faktúru vo výške 195 eur.
 • Spoločnosť Vita 34 oznámi klinike, že bude potrebný odber pupočníkovej krvi a príp. tkaniva pupočníka. Súpravu na odber si vezmite so sebou na kliniku.

Pôrod

 • Po prestrihnutí pupočnej šnúry lekári alebo pôrodná asistentka odborne odoberú krv a príp. tkanivo pupočníka.

Po pôrode

 • Klinika informuje kuriéra. Kuriér prepraví krv a príp. tkanivo s obsahom kmeňových buniek bezpečne zabalené do laboratória banky Vita 34. Tu prebehnú ďalšie kroky tvorby úschovne kmeňových buniek.
 • Výroba úschovne kmeňových buniek podľa GMP so zachovaním najvyššej bezpečnosti a kvality.
 • V banke Vita 34 prebieha kryokonzervácia pupočníkovej krvi a príp. tkaniva pupočníka. Pupočníková krv a tkanivo pupočníka sú bezpečne uložené vo vlastných kryonádržiach na ďalšie desaťročia.
 • Banka Vita 34 vám odošle certifikát o uložení, faktúru a dodatočný anamnestický dotazník.
 • Dodatočný anamnestický dotazník vyplňte a odošlite ho späť do banky Vita 34.
 • Banka Vita 34 vykoná podrobné kontroly kvality uložených preparátov a informuje vás o výsledkoch.

Tu si môžete aj vytlačiť kontrolný zoznam týkajúci sa uloženia pupočníkovej krvi (v angličtine):

Stiahnuť kontrolný zoznam »