Kmeňové bunky z pupočníka – uložte ich teraz a využite svoje šance „

Pupočníková krv v modernej medicíne

Lepšie pochopenie a využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

Výskumné oblasti regeneratívnej medicíny sú veľmi rozsiahle a mimoriadne sľubné. Špičkoví vedci vychádzajú z toho, že v blízkej budúcnosti bude každý siedmy človek počas svojho života potrebovať liečbu na základe kmeňových buniek. Aj spoločnosť Vita 34 pracuje na vylepšovaní pupočníkovej krvi a neustálom rozširovaní možností jej využitia.

„Už mnohé roky sa zaoberám kmeňovými bunkami a pupočníkovou krvou a som presvedčená, že pupočníková krv a tkanivo pupočníka budú mať v budúcnosti široké využitie vo všetkých medicínskych oblastiach.“

Dr. Margit Müller (odborná referentka medicínsko-vedeckého oddelenia)

V medicíne budúcnosti bude používanie kmeňových buniek pevne ukotveným základom lekárskej liečby. Už takmer 22 rokov sa výskumný a vývojový tím spoločnosti Vita 34, pozostávajúci z odborných lekárov, biológov, biochemikov a medicínsko-technického odborného personálu venuje výskumu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva. V spolupráci s renomovanými univerzitami a výskumnými zariadeniami skúma Vita 34 nové terapeutické možnosti pri ochoreniach srdca a krvného obehu, ochoreniach krvotvorného systému a cukrovky typu 1. Mnohí lekári a vedci veria ako Vita 34: V terapii kmeňovými bunkami sa skrýva enormný medicínsky potenciál. Spoločnosť Vita 34 sa aktívne podieľa na tomto vývoji.

Tu predstavujeme zvolené výskumné projekty s pupočníkovou krvou pri určitých chorobách a indikáciách:

 

Základný výskum

Spoločnosť Vita 34 sa angažuje aj v základnom výskume. V spolupráci s Vysokou školou medicínskou v Hannoveri chce spoločnosť Vita 34 vyvinúť postup ako z kmeňových buniek pupočníkovej krvi získať indukované pluripotentné kmeňové bunky (ipS bunky). Z nich by sa mohli vyrobiť špecializované bunky ľudského tela – napríklad bunky srdcového svalu alebo pečeňové bunky.

nabelschnurblut-medizin-grundlagenforschung

Spoločne s renomovanými výskumnými zariadeniami sa spoločnosť Vita 34 angažuje v základnom výskume. Cieľ je jasný: Nájsť novú liečbu a možnosti použitia kmeňových buniek z pupočníka a vyvinúť tak liečbu pre doteraz nevyliečiteľné choroby.

 

Získaná strata sluchu

V detskej nemocnici Children’s Memorial Hermann Hospital v Houstone, Texas, sa deti so získanou stratou sluchu liečia vlastnou pupočníkovou krvou. Cieľ štúdie je jasne načrtnutý: Vedci chcú nájsť alternatívnu metódu liečby na regeneráciu schopnosti počuť, a tým zabrániť problémom pri vývoji reči, ako aj ťažkostiam v škole a pri práci.

 

nabelschnurblut-fruehkindliche-hirnschaedigungen

Organické poruchy mozgu sa môžu aktivovať v dôsledku cievnej mozgovej príhody ešte nenarodeného dieťaťa, v dôsledku nedostatku kyslíka počas pôrodu alebo v dôsledku úrazu alebo choroby. Pupočníková krv bola použitá v liečebných pokusoch na zmiernenie vzniknutých následkov.

Organické poruchy mozgu

Organické poruchy mozgu sa môžu vyskytnúť napríklad z dôvodu nedostatku kyslíka počas narodenia, nedostatočného zásobovania v maternici alebo predpôrodnej cievnej mozgovej príhody. Deti s poruchou mozgu boli už v klinických štúdiách a liečebných pokusoch liečené vlastnou pupočníkovou krvou. Stav mnohých pacientov sa zlepšil. Obmedzenia boli menšie. Tým sa v praxi potvrdili predpoklady z pokusov na zvieratách. Zároveň sa preukázal ochranný účinok aktivovaný kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi.

 

Umelé kožné štepy

Vedci z Univerzity v Granade vyvinuli z kmeňových buniek z pupočníkovej krvi umelé kožné štepy pre klinické aplikácie po popáleninách alebo poraneniach.

 

Solídne nádory

Deťom s tumorovými ochoreniami bola po chemoterapiách dodaná ich vlastná pupočníková krv na aktivovanie krvotvorby a opätovné stimulovanie imunitného systému.

 

Rakovina krvi

Na liečbu sa dnes používajú väčšinou kmeňové bunky zdravých súrodencov alebo darcov. Vlastná pupočníková krv sa doteraz používala iba vo výnimočných prípadoch.

 

Cukrovka typu 1

Deti s detskou cukrovkou boli v klinickej štúdii podporovanej spoločnosťou Vita 34 liečené vlastnou pupočníkovou krvou. Tak sa má zastaviť ničenie buniek produkujúcich inzulín prostredníctvom imunitného systému.

 

nabelschnurblut-medizin-herzinfarkt

Pri srdcovom infarkte odumrú až dve miliardy srdcových buniek. Tkanivové inžinierstvo má tieto škody napraviť prostredníctvom vlastného tkaniva. Kmeňové bunky predstavujú pritom základ nových srdcových buniek.

Liečba pomocou kmeňových buniek po srdcovom infarkte

Spoločne s Univerzitou v Rostocku zistili výskumníci spoločnosti Vita 34 pri experimente so zvieratami, že prostredníctvom infúzie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi je možné zlepšiť prekrvenie a pumpovací výkon srdcového svalu po srdcovom infarkte.

 

Liečba kmeňovými bunkami po cievnej mozgovej príhode

Výsledky spoločných predklinických štúdií s Univerzitou v Lipsku a Fraunhofským inštitútom (IZI) ukázali, že obrny a poruchy pohybu po cievnej mozgovej príhode sa môžu zmierniť infúziou pupočníkovej krvi.