Pupočníková krv – dar života“

Pupočníková krv

Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

V krvnom obehu vášho dieťaťa sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka zostáva časť tejto krvi s obsahom kmeňových buniek v pupočníku. Punkciou pupočnej žily možno získať 60 až 200 mililitrov tohto vzácneho materiálu. Odber je jednoduchý, bezpečný, bezbolestný a pre matku ani dieťa nepredstavuje žiadne riziko. Kmeňové bunky sú v tomto štádiu ešte úplne neporušené, spravidla neobsahujú vírusy, sú mimoriadne vitálne a schopné deliť sa.

Pupočníková krv má obrovský potenciál. Uložené kmeňové bunky sú k dispozícii počas celého života a môžu byť v každom veku nápomocné pri zmierňovaní vyskytujúcich sa porúch. Od bábätka až po starého človeka – kmeňové bunky môžu byť po celý život podporou opravných procesov.

Výnimočné vlastnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

  1. Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú jedinečné.
    Vlastné kmeňové bunky sa vo všetkých vlastnostiach tkaniva perfektne zhodujú. Sú jedinečné rovnako ako odtlačok prsta a individuálne ako ľudská osobnosť.
  2. Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mladé.
    Neonatálne kmeňové bunky nepodliehajú žiadnym zmenám v dôsledku starnutia a vplyvov životného prostredia. Sú nezaťažené, schopné deliť sa, vitálne a spravidla neobsahujú vírusy ani baktérie.
  3. Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú flexibilné.
    Vďaka svojmu vysokému potenciálu vývoja sa z nich môže vyvinúť množstvo typov buniek. Z kmeňových buniek vznikajú napr. nové krvné bunky, telu vlastný imunitný systém, ako aj orgány.

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú nádejou pre medicínu

Mimoriadne vitálne a mladé kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú k dispozícii len krátko po pôrode. Na rozdiel od iných buniek tela sú nepoužité a nezaťažené ochoreniami ani vírusmi.“

Dr. Mario Lehmann (projektový manažér výroby)

V pupočníkovej krvi novorodenca sa nachádza nespočetne veľa usilovných, potentných a vitálnych kmeňových buniek. Celých deväť mesiacov vytvárali z jednej malej bunky nového človeka. Neskôr mu pomáhajú po celý život udržiavať funkčný opravný mechanizmus tela.

Mnoho vedcov považuje kmeňové bunky z pupočníkovej krvi za hlavnú látku, pomocou ktorej budú môcť čoskoro poraziť ochorenia, ktorých liečba bola doteraz veľmi náročná. Kmeňové bunky sú nádejou pre medicínu. Uloženie pupočníkovej krvi môže byť preto múdrou investíciou do zdravia vášho dieťaťa. Ak uložíte pupočníkovú krv pre svoje dieťa v úschovni kmeňových buniek, budete mať istotu, že bude mať kmeňové bunky po celý život preventívne k dispozícii. Budú pripravené v prípade, že ich bude vaše dieťa potrebovať ako súčasť liečby.

Výhody a výnimočné vlastnosti pupočníkovej krvi

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka majú skutočne geniálne schopnosti. Úschovňa kmeňových buniek je k dispozícii po celý život a prináša pocit istoty. V prípade potreby možno pupočníkovú krv spracovať a použiť v rámci liečby kmeňovými bunkami. Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú jedinečné, mladé a mimoriadne schopné sa prispôsobiť.

Potenciál pupočníkovej krvi
Bezpečný spôsob získania uchovania kmeňových buniek

Uloženie pupočníkovej krvi – bezpečne v banke Vita 34

Vita 34 je najskúsenejším poskytovateľom v nemecky hovoriacich krajinách a je vaším kompetentným partnerom, ktorý ponúka uloženie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Vyvinuli sme spoľahlivé procesy a bezpečné materiály na uloženie, aby boli kmeňové bunky k dispozícii pre vaše dieťa v tej najlepšej kvalite aj po mnohých rokoch.

Tkanivo pupočníka – mimoriadne bohaté na vzácne kmeňové bunky

Pupočník je žilou života spájajúcou matku s dieťaťom. Obsahuje množstvo ciev, v ktorých pulzuje pupočníková krv. Aby však cievy dokázali čeliť tejto námahe a nedošlo napríklad k ich poškodeniu, sú obalené tkanivom pupočníka, ktoré ich chráni a podopiera. Toto tkanivo pupočníka obsahuje mimoriadne veľké množstvo mezenchymálnych kmeňových buniek, preto je zaujímavé aj v oblasti liečby kmeňovými bunkami. Banka Vita 34 je jediným poskytovateľom uloženia tkaniva pupočníka v Nemecku. Uložením pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka získate dvojitú silu kmeňových buniek.

Dvojitá sila kmeňových buniek – len v banke Vita 34
Lepšie pochopenie a využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

Pupočníková krv v modernej medicíne

Potenciál kmeňových buniek z pupočníkovej krvi alebo tkaniva pupočníka ako prevencie pre zdravie vášho dieťaťa je veľký. Vedci očakávajú v nasledujúcich rokoch rozšírenie priekopníckych vedomostí a vývoj na poli terapie kmeňovými bunkami. Aj spoločnosť Vita 34 pracuje na neustálom rozširovaní možností využitia pupočníkovej krvi. Spoločnosť Vita 34 skúma v spolupráci s renomovanými univerzitami a výskumnými ústavmi nové možnosti liečby pri cievnej mozgovej príhode, srdcovom infarkte, ochoreniach systému krvotvorby a cukrovke typu 1.

Postup pre uchovania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

V našom videu sa dozviete, ako z pupočníkovej krvi vznikne úschovňa kmeňových buniek na lekárske účely.

Prečo použiť pupočníkovú krv a nie kostnú dreň?

Úspech liečby pomocou kmeňových buniek závisí od veku buniek. Kmeňové bunky starnú spolu s nami a môžu sa poškodiť vplyvom chorôb a životného prostredia. Čím sú mladšie, tým lepšie sa dokážu prispôsobiť a tým vyšší regeneračný účinok majú.

Z najnovších výskumov vyplýva, že k určitým ochoreniam spojeným s vekom, napríklad artérioskleróze, dochádza až vtedy, keď sú kmeňové bunky príliš staré. Vtedy sa už takmer nedokážu deliť a zabezpečiť tak regeneráciu. Následok: Nedochádza už k oprave poškodení alebo je oprava značne spomalená.

Z tohto dôvodu uprednostňujú lekári pri liečbe používanie kmeňových buniek z pupočníka.

Prečo sa v banke Vita 34 ukladá plná krv?

V banke Vita 34 ukladáme plnú krv, pretože u nás sa každá bunka počíta. Vyhodiť kmeňové bunky je príliš veľká škoda!“

Dr. Mario Lehmann (vedúci výroby)

Po prestrihnutí pupočnej šnúry sa odoberie pupočníková krv a zachytí sa do krvného vaku. Potom kuriér prepraví tento vzácny náklad do laboratória banky Vita 34 v Lipsku. Tu prebehne podrobná diagnostika, ako aj výroba úschovne kmeňových buniek. Na konci výrobného reťazca sa pupočníková krv konzervuje v kryonádrži chladom pri asi -180 °C pomocou tekutého dusíka. V nej sa šetrí miestom. Preto množstvo iných poskytovateľov využíva separáciu, teda oddelenie kmeňových buniek od zvyšných zložiek krvi.

V banke Vita 34 je to však iné! Všetky preparáty z pupočníkovej krvi ukladáme vo forme plnej krvi. Priemerne sa v kryonádržiach v banke Vita 34 nachádzajú preparáty z kmeňových buniek s objemom 70 mililitrov namiesto 25 mililitrov. Tým v banke Vita 34 zabraňujeme tomu, aby došlo k likvidácii vzácnych kmeňových buniek alebo dnes ešte nepoužívaných zložiek pupočníkovej krvi. Okrem toho zabezpečíme, že každé dieťa bude mať k dispozícii čo najväčšie množstvo kmeňových buniek.

Z výskumov navyše vyplýva, že separované preparáty z kmeňových buniek majú síce vyššiu hustotu kmeňových buniek a nižšiu koncentráciu plazmy, po rozmrazení to však má negatívny vplyv na stabilitu buniek. Banka Vita 34 preto nerobí žiadne kompromisy a dokáže tak zabezpečiť najvyššiu kvalitu a dlhodobo bezpečné využitie. Aj to je dôvod, prečo ukladáme výhradne plnú krv.

V akej oblasti sa už pupočníková krv úspešne využíva?

Už dnes sa kmeňové bunky z pupočníkovej krvi bežne používajú pri poruchách krvotvorby, napríklad leukémii alebo anémii. Podporujú aj korekciu, príp. regeneráciu imunitného systému. Po náročnej chemoterapii tak kmeňové bunky z pupočníka podporujú stimuláciu krvotvorby.

Možné oblasti využitia sú však ešte omnoho širšie: V individuálnych prípadoch, liečebných pokusoch a klinických štúdiách boli už kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej krvi využité pri autoimunitných ochoreniach (napr. cukrovka typu I), ochoreniach srdca, neurologických poruchách (napr. organická porucha mozgu) alebo pri získanej strate sluchu. Z dlhodobého hľadiska vedci vychádzajú z toho, že terapia kmeňovými bunkami by mohla byť možnosťou aj na zmiernenie následkov v prípade srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody alebo pri liečbe degeneratívnych ochorení kostí, väzivových tkanív a kĺbov. Príslušné výskumné projekty už prebiehajú so sľubnými výsledkami.