Vita 34 – najväčšia banka kmeňových buniek v Nemecku pre vlastnú prevenciu

Jedna kmeňová bunka ešte podnik neurobí

ueber-vita-34-unternehmen-standort-bio-city

Vita 34 má svoju pobočku v lipskom Bio City.

Spoločnosť Vita 34 AG so sídlom v Lipsku je najväčšia a najskúsenejšia banka kmeňových buniek v nemecky hovoriacom priestore. Podnik založený v roku 1997 je špecialistom na uskladnenie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka, ako aj výrobu transplantátov kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. V súčasnosti sa tu skladuje pupočníková krv a tkanivo pupočníka okolo 150.000 detí z Nemecka a ďalších európskych krajín. S už 30 aplikáciami mohla spoločnosť Vita 34 potvrdiť vysokú kvalitu uskladnených preparátov kmeňových buniek.

Zamestnancov a vedúcich pracovníkov pritom spája viera v pokrok a inovácie v liečbe kmeňovými bunkami. Skrýva sa v nej enormný medicínsky potenciál a na tomto vývoji sa chce spoločnosť Vita 34 aktívne podieľať. K tomu patrí nielen zvláštny profesijný know-how z oblastí chémie, biológie, biotechnológie a medicíny, ale aj odvaha a prezieravosť pri bezpečnom a inovatívnom vedení podniku v rovnováhe medzi výskumom a hospodárstvom a jeho neustály rast do budúcnosti.

 

Čísla a fakty o spoločnosti Vita 34

 • Založenie v apríli 1997
 • Hlavné sídlo a vlastné laboratórium kmeňových buniek v Lipsku
 • 140 zamestnancov (stav: december 2015)
 • Okolo 150 000 uskladnených preparátov pupočníkovej krvi (stav: duben 2017)
 • Celkový výkon 18,5 miliónov (stav: december 2015)
 • 30 aplikácií uskladnenej pupočníkovej krvi (stav: júl 2016)
 • Obchodná činnosť: Odber, úprava, dlhodobé skladovanie krvných produktov a produktov kmeňových buniek na liečbu rôznych klinických obrazov, výskum a vývoj, aby bolo možné ponúknuť medicínske produkty a terapie na báze kmeňových buniek

Predstavenstvo

Dr. Wolfgang Knirsch

 

Dr. Wolfgang Knirsch (COO)

Predseda predstavenstva spoločnosti Vita 34 AG (CEO)

V predstavenstve zodpovedá za rozvoj podniku, marketing, rovnako ako za účtovníctvo, plánovanie, zmluvné vzťahy, personál, IT a nákup.

Narodený v roku 1960

Dr. Wolfgang Knirsch je členom predstavenstva spoločnosti Vita 34 od júna 2016.

V roku 1992 ukončil štúdium promóciou na RWTH v Aachene v obore anorganická chémia a po pôsobení vo výskume začal kariéru vo farmaceutickom priemysle. Svoju kariéru v oblasti podnikového rozvoja a marketingu naštartoval v spoločnosti Hoechst AG. Neskôr bol zodpovedný za produktový management relevantných etických preparátov u spoločnosti Aventis Pharma GmbH. Následne pôsobil v spoločnosti Merck KGaA, kde zodpovedal okrem iného za rozvoj obchodu, rovnako ako i za národný marketing pre najdôležitejší produktový sektor spoločnosti. V roku 2005 prevzal operatívny a strategický marketing spoločnosti Biotest AG. Po úspešnej reštrukturalizácii a novom nasmerovaní v tejto oblasti zmenil v roku 2011 oblasť pôsobenia smerom do obchodu. Vo svojej funkcii Vice Prezidenta bol zodpovedný za medzinárodný predaj, kde zvýšil výsledky vo svojej strategicky zodpovednej oblasti spolu s celosvetovými partenrmi na 100 Mil. Eur.

 

 

Alexander Starke

 

Dozorná rada

Podľa uznesenia o zmenách zasadnutia na rozšírenie dozornej rady zvolilo hlavné zhromaždenie 28. júla 2015 do dozornej rady troch nových členov. Noví členovia dozornej rady sú pán Artur Isaev, pán Heinrich Sundermeyer a pani Gerrit Witschaß. Navyše bola pani Dr. med. Mariola Söhngen zvolená ako náhradná členka.

Na zasadnutí dňa 28. júla 2015 zvolila dozorná rada pána Alexandra Starkeho, doteraz člena dozornej rady, za nového zastupujúceho predsedu. Úrad prevzal v ten istý deň od pána Dr. Holgera Födischa, ktorý je naďalej členom dozornej rady. Predsedom dozornej rady je a zostáva Dr. Hans-Georg Giering.

S účinnosťou k 31. 12. 2015 zložil pán Heinrich Sundermeyer svoj úrad v dozornej rade zo zdravotných dôvodov. Na jeho miesto postúpila do dozornej rady Dr. Mariola Söhngen od 01. 01. 2016.

 

Výnimočné vlastnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú jedinečné

  Vlastné kmeňové bunky sa vo všetkých vlastnostiach tkaniva perfektne zhodujú. Sú jedinečné rovnako ako odtlačok prsta a individuálne ako ľudská osobnosť.

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mladé

  Neonatálne kmeňové bunky nepodliehajú žiadnym zmenám v dôsledku starnutia a vplyvov životného prostredia. Sú nezaťažené, schopné deliť sa, vitálne a spravidla neobsahujú vírusy ani baktérie.

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú flexibilné

  Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mimoriadne schopné sa prispôsobiť. Vďaka svojmu potenciálu diferencovania sa z nich môže vyvinúť množstvo typov buniek.

Výskumné iniciatívy

Spoločnosť Vita 34 sa angažuje v aplikačnom výskume a spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitútmi v celej Európe. V obchodnom roku 2015 spoločnosť Vita 34 zintenzívnila výskumné aktivity, aby držala krok s omdynamickým vývoj v oblasti regeneratívnej medicíny.

 

Univerzita v Lipsku a IPK Gatersleben

Dr. Michael Cross a Prof. Dr. Anna Wobus

Diferencovanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 

Fraunhofský inštitút pre bunkovú terapiu a imunológiu, Lipsko

Prof. Dr. med. Frank Emmerich a Dr. Johannes Boltze

Liečba cievnej mozgovej príhody

Teraupeutická účinnosť adultných kmeňových buniek v závislosti od veku populácie buniek a organizmu príjemcu

 

Transplantačné centrum pre regeneratívnu medicínu, Lipsko

Dr. Rüdiger Alt

Etablovanie a evaluácia kmeňových buniek VSEL pre opravu tkaniva

Univerzita v Lipsku

Dr. Manja Kamprad

Rozmnožovanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 

Universität Rostock

Prof. Dr. med. Gustav Steinhoff

Liečba srdcového infarktu

 

Technická univerzita v Mníchove

Prof. Dr. med. Annette-Gabriele Ziegler

Liečba cukrovky typu 1

 

Medicínska vysoká škola v Hannoveri

Prof. Dr. Ulrich Martin

Endotelové bunky z pupočníkovej krvi na tvorbu indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (iPS bunky)

 

Univerzita v Rostocku a Fraunhofský inštitút pre bunkovú terapiu a imunológiu, Lipsko

Dr. med. Can Yerebakan

Liečba kmeňovými bunkami pri Fallotovej tetralógii

 

Fraunhofský inštitút pre bunkovú terapiu a imunológiu, BioPlanta GmbH Lipsko a Leibnitzov inštitút pre rastlinnú biochémiu, Halle

Dr. Anika Schumann

Použitie proteínov s ochranou proti mrazu na kryokonzerváciu pupočníkovej krvi

 

Univerzita v Lipsku

Dr. med. Stephan Fricke

Mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníka na liečbu ochorenia Graft-versus-Host (GvHD – reakcia štepu proti hostiteľovi) po transplantácii krvných kmeňových buniek

 

Sklenené laboratórium

Vita 34 disponuje v Bio City Lipsko vlastným špeciálnym laboratóriom. Takto je celý proces v našich rukách – od odberu cez prepravu, úpravu a uskladnenie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka až po odovzdanie ošetrujúcemu lekárovi. Pritom sme pravidelne kontrolovaní, okrem iného prostredníctvom Inštitútu Paula Ehrlicha, zariadenia Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Pozývame vás na prehliadku GMP high-tech laboratória, kde môžete naživo sledovať proces úpravy. Dohodnite si termín návštevy na mieste alebo si ho prezrite hneď online – s našou virtuálnou 360° prehliadkou laboratória.