Vita 34 – najväčšia banka kmeňových buniek v Nemecku pre vlastnú prevenciu

Jedna kmeňová bunka ešte podnik neurobí

ueber-vita-34-unternehmen-standort-bio-city

Vita 34 má svoju pobočku v lipskom Bio City.

Spoločnosť Vita 34 AG so sídlom v Lipsku je najväčšia a najskúsenejšia banka kmeňových buniek v nemecky hovoriacom priestore. Podnik založený v roku 1997 je špecialistom na uskladnenie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka, ako aj výrobu transplantátov kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. V súčasnosti sa tu skladuje pupočníková krv a tkanivo pupočníka okolo 200.000 detí z Nemecka a ďalších európskych krajín. S už 30 aplikáciami mohla spoločnosť Vita 34 potvrdiť vysokú kvalitu uskladnených preparátov kmeňových buniek.

Zamestnancov a vedúcich pracovníkov pritom spája viera v pokrok a inovácie v liečbe kmeňovými bunkami. Skrýva sa v nej enormný medicínsky potenciál a na tomto vývoji sa chce spoločnosť Vita 34 aktívne podieľať. K tomu patrí nielen zvláštny profesijný know-how z oblastí chémie, biológie, biotechnológie a medicíny, ale aj odvaha a prezieravosť pri bezpečnom a inovatívnom vedení podniku v rovnováhe medzi výskumom a hospodárstvom a jeho neustály rast do budúcnosti.

 

Čísla a fakty o spoločnosti Vita 34

 • Založenie v apríli 1997
 • Hlavné sídlo a vlastné laboratórium kmeňových buniek v Lipsku
 • 140 zamestnancov (stav: december 2015)
 • Okolo 200.000 uskladnených preparátov pupočníkovej krvi (stav: duben 2017)
 • Celkový výkon 18,5 miliónov (stav: december 2015)
 • 30 aplikácií uskladnenej pupočníkovej krvi (stav: júl 2016)
 • Obchodná činnosť: Odber, úprava, dlhodobé skladovanie krvných produktov a produktov kmeňových buniek na liečbu rôznych klinických obrazov, výskum a vývoj, aby bolo možné ponúknuť medicínske produkty a terapie na báze kmeňových buniek

Predstavenstvo

Dr. Wolfgang Knirsch

 

Dr. Wolfgang Knirsch (CEO)

Predseda predstavenstva spoločnosti Vita 34 AG

Dr. Wolfgang Knirsch, ročník 1960, je od júna 2016 členom predstavenstva spoločnosti Vita 34 AG a od júna 2017 predsedom predstavenstva spoločnosti Vita 34 AG.

Po úspešnom získaní doktorátu z anorganickej chémie na RWTH (Porýnsko-Vestfálska technická vysoká škola) Aachen prešiel Dr. Knirsch v roku 1992 z inštitucionálneho výskumu do farmaceutického priemyslu. Tu svoju kariéru Dr. Knirsch začal v predaji a marketingu spoločnosti Hoechst AG. Neskôr bol poverený produktovým manažmentom medzinárodne relevantných humánnych liekov následníckej spoločnosti Aventis Pharma GmbH. Po zmene zamestnávateľa bol v spoločnosti Merck KGaA zodpovedný okrem iného za nový obchod a domáci marketing najdôležitejšej oblasti preparátov podniku. V roku 2005 prevzal Dr. Knirsch vedenie strategického a operatívneho marketingu spoločnosti Biotest AG. Po úspešnej reorganizácií a novom zameraní tejto oblasti prešiel v roku 2011 k medzinárodnému obchodu. Vo svojej funkcii ako viceprezident pre medzinárodný obchod úspešne rozvinul svoju oblasť zodpovednosti s obratom vo výške niekoľko sto miliónov a obchodnými partnermi po celom svete na strategicky relevantný úsek.

 

 

Falk Neukirch

 

Falk Neukirch (CFO)

Finančný riaditeľ spoločnosti Vita 34 AG

V predstavenstve zodpovedný za financie, personál, právo, investície, IT a nákup

Narodený v roku 1971, 2 deti

Falk Neukirch je od októbra 2015 v predstavenstve spoločnosti Vita 34.

Úspešne ukončil štúdium podnikového hospodárstva na Technickej univerzite v Drážďanoch ako diplomovaný obchodník. Po štúdiu pracoval viacero rokov pre veľkú audítorskú spoločnosť a potom prevzal rôzne riadiace funkcie v oblasti financií. Od roku 2007 do roku 2014 pôsobil pán Neukirch ako riaditeľ kontrolingu u spoločnosti zapísanej na burze First Sensor AG a v tom čase sa úspešne podieľal na viacerých firemných akvizíciách. Od roku 2014 do októbra 2015 pracoval ako vedúci financií a prokurista v spoločnosti BGH Edelstahlwerke GmbH.

Pán Falk Neukirch má rozsiahle znalosti v medzinárodných bilanciách predpísaných podnikom zapísaným na burze (IFRS), ako aj skúsenosti vo firemných akvizíciách a ich integrácii.

 

 

Alexander Starke

 

Alexander Starke

Člen predstavenstva Vita 34 AG

Alexander Starke, ročník 1974, je od júna 2017 členom predstavenstva spoločnosti Vita 34 AG.

Je advokátom a od roku 2010 sa špecializuje na bankové právo a právo kapitálového trhu. Do roku 2015 viedol Starke oddelenie pre bankové právo a právo kapitálového trhu v stredne veľkej advokátskej kancelárií v Erlangene, orientovanej na hospodárske právo. Bol tu zodpovedný okrem iného za strategické poradenstvo spoločnostiam vedeným ich majiteľmi. V roku 2015 sa osamostatnil a viedol vlastnú kanceláriu špecializujúcu sa na bankové právo a právo kapitálového trhu a paralelne pôsobil ako mediátor a zmierovací sudca (SOBau). Od mája 2012 je Starke členom dozornej rady spoločnosti Vita 34 AG. V júli 2015 bol zvolený za jej podpredsedu a v júni 2017 vyslaný do predstavenstva spoločnosti Vita 34 AG.

 

 

Dozorná rada

Valné zhromaždenie dňa 28. júna 2017 prijalo uznesenie o zmene stanov ohľadom zníženia počtu členov dozornej rady zo šiestich na štyroch a zároveň boli do dozornej rady zvolení dva noví členovia. Novými členmi dozornej rady sa stali pán Frank Köhler a pán Steffen Richtscheid.

Na následnom zasadnutí dozorná rada zvolila pána Franka Köhlera za nového predsedu dozornej rady. Prevzal túto funkciu po pánovi Dr. Hans-Georgovi Gieringovi, ktorého funkčné obdobie rovnako ako funkčné obdobie pána Alexandra Starkeho a pána Dr. Holgera Födischa skončilo v tento deň. Podpredsedníčkou dozornej rady ostáva pani Gerrit Witschaß a štvrtým členom dozornej rady je naďalej pani Dr. med. Mariola Söhngen.

S účinnosťou od skončenia valného zhromaždenia dňa 28.06.2017 sa pán Artur Isaev vzdal funkcie člena dozornej rady spoločnosti Vita 34 AG.

 

Výnimočné vlastnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú jedinečné

  Vlastné kmeňové bunky sa vo všetkých vlastnostiach tkaniva perfektne zhodujú. Sú jedinečné rovnako ako odtlačok prsta a individuálne ako ľudská osobnosť.

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mladé

  Neonatálne kmeňové bunky nepodliehajú žiadnym zmenám v dôsledku starnutia a vplyvov životného prostredia. Sú nezaťažené, schopné deliť sa, vitálne a spravidla neobsahujú vírusy ani baktérie.

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú flexibilné

  Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mimoriadne schopné sa prispôsobiť. Vďaka svojmu potenciálu diferencovania sa z nich môže vyvinúť množstvo typov buniek.

Výskumné iniciatívy

Spoločnosť Vita 34 sa angažuje v aplikačnom výskume a spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitútmi v celej Európe. V obchodnom roku 2015 spoločnosť Vita 34 zintenzívnila výskumné aktivity, aby držala krok s omdynamickým vývoj v oblasti regeneratívnej medicíny.

 

Univerzita v Lipsku a IPK Gatersleben

Dr. Michael Cross a Prof. Dr. Anna Wobus

Diferencovanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 

Fraunhofský inštitút pre bunkovú terapiu a imunológiu, Lipsko

Prof. Dr. med. Frank Emmerich a Dr. Johannes Boltze

Liečba cievnej mozgovej príhody

Teraupeutická účinnosť adultných kmeňových buniek v závislosti od veku populácie buniek a organizmu príjemcu

 

Transplantačné centrum pre regeneratívnu medicínu, Lipsko

Dr. Rüdiger Alt

Etablovanie a evaluácia kmeňových buniek VSEL pre opravu tkaniva

Univerzita v Lipsku

Dr. Manja Kamprad

Rozmnožovanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 

Universität Rostock

Prof. Dr. med. Gustav Steinhoff

Liečba srdcového infarktu

 

Technická univerzita v Mníchove

Prof. Dr. med. Annette-Gabriele Ziegler

Liečba cukrovky typu 1

 

Medicínska vysoká škola v Hannoveri

Prof. Dr. Ulrich Martin

Endotelové bunky z pupočníkovej krvi na tvorbu indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (iPS bunky)

 

Univerzita v Rostocku a Fraunhofský inštitút pre bunkovú terapiu a imunológiu, Lipsko

Dr. med. Can Yerebakan

Liečba kmeňovými bunkami pri Fallotovej tetralógii

 

Fraunhofský inštitút pre bunkovú terapiu a imunológiu, BioPlanta GmbH Lipsko a Leibnitzov inštitút pre rastlinnú biochémiu, Halle

Dr. Anika Schumann

Použitie proteínov s ochranou proti mrazu na kryokonzerváciu pupočníkovej krvi

 

Univerzita v Lipsku

Dr. med. Stephan Fricke

Mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníka na liečbu ochorenia Graft-versus-Host (GvHD – reakcia štepu proti hostiteľovi) po transplantácii krvných kmeňových buniek

 

Sklenené laboratórium

Vita 34 disponuje v Bio City Lipsko vlastným špeciálnym laboratóriom. Takto je celý proces v našich rukách – od odberu cez prepravu, úpravu a uskladnenie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka až po odovzdanie ošetrujúcemu lekárovi. Pritom sme pravidelne kontrolovaní, okrem iného prostredníctvom Inštitútu Paula Ehrlicha, zariadenia Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Pozývame vás na prehliadku GMP high-tech laboratória, kde môžete naživo sledovať proces úpravy. Dohodnite si termín návštevy na mieste alebo si ho prezrite hneď online – s našou virtuálnou 360° prehliadkou laboratória.