Inovácie

Výskum a vývoj u spoločnosti Vita 34

Spoločnosť Vita 34 disponuje vlastným inovačným oddelením pre výskum a vývoj, ktorý rozhodujúco prispieva k tomu, že podnik žije inováciami a presadzuje ich. Inovačné procesy v spoločnosti Vita 34 sa vyznačujú mimoriadne cieľavedomým a detailným vývojom. Pri výskume a etablovaní novej liečby v oblasti regeneratívnej medicíny získavajú kmeňové bunky stále väčší význam.

Spoločnosť Vita 34 ako prvá súkromná banka kmeňových buniek v Európe otvorila širokej verejnosti cestu k individuálnej prevencii vďaka možnosti uskladnenia kmeňových buniek. A až dodnes má neustále rozširovanie portfólia produktov a služieb pre spoločnosť Vita 34 veľký význam.

Neustály vývoj portfólia produktov

Touto témou sa rád zaoberám preto, lebo novinky vo všetkých oblastiach spoločnosti Vita 34 sú zo strategického pohľadu nevyhnutné pre náš ďalší rast.“

Dr. André Gerth (predseda predstavenstva)

V oblasti bankingu pupočníkovej krvi môžeme popri uskladnení za účelom prevencie pre samotné dieťa (autológne použitie) ponúknuť aj produkt VitaPlusDarovanie, ktorý kombinuje individuálne uskladnenie s verejným darovaním. Zvláštny význam získava ponuka na uskladnenie kompletnej pupočnej šnúry, pretože sa tu po prvý krát a doteraz jedinečne v rámci Nemecka používa tkanivo pupočníka ako východiskový materiál pre kmeňové produkty. Okrem toho sme vyvinuli mnohé dodatočné ponuky v oblasti diagnostiky. Rozšírenie portfólia produktov slúži okrem toho pre výskum a odkrytie nových zdrojov na získavanie kmeňových buniek (napr. zuby, vlasy, tukové bunky), ako aj vývoj terapeutických aplikácií na báze kmeňových buniek. Pretože spoločnosť Vita 34 poskytuje prídavnú hodnotu nad rámec čistej kryokonzervácie.

Inovácie procesu a optimalizácia procesu

Všetky inovácie procesu sú pre podnik nevyhnutné a veľmi dôležité. Takto sa materiály použité na odber, spracovanie a uskladnenie priebežne vylepšujú (napr. vlastný vývoj súpravy na odber a kryovak), optimalizujú sa kroky výroby alebo sa vyvíja celkom nový výrobný postup.

Spoločnosť Vita 34 je priekopníkom na trhu bánk kmeňových buniek a je v tomto prostredí už dlhoročným hnacím motorom v oblasti inovácií. Aby tak zostalo aj v budúcnosti, kladieme si za cieľ uviesť na trh každý rok nový produkt, nový servis, novú službu a novú výrobnú metódu. Takto spoločnosť Vita 34 zaručuje, že aj v budúcnosti bude zodpovedať želaniam a potrebám trhu – a tým bude stále zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov. Cieľom všetkého úsilia spoločnosti Vita 34 je umožniť všetkým ľuďom prístup k novým produktom a liečbe na báze kmeňových buniek.

  • Vita 34 získala od združenia darcov, spoločenskej iniciatívy hospodárstva pečať za nasadenie vo výskume. Združenie darcov sa o to zasadilo s cieľom trvalo zlepšiť nemecké vzdelávacie a výskumné prostredie.

  • Spoločnosť Vita 34 je nositeľom certifikátu GMP (good manufacturing practice). Všetky preparáty sa vyrábajú v dobrej výrobnej praxi a majú potvrdenú kvalitu. Takto vytvárame základ pre bezpečné aplikácie pupočníkovej krvi.

  • TOP 100 oceňuje najinovatívnejšie malé a stredné podniky v Nemecku. Pritom sa zameriava nielen na jednotlivé produkty, ale aj všetky stupne inovačného procesu.

Bezpečnostný balík pre odber a prepravu

Na dlhodobé zabezpečenie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka sme skúmali, hľadali materiály, optimalizovali procesy: Naša inovatívna súprava na odber Vita 34 je úložný box a prepravný balík s kontrolovanou teplotou v jednom. Popri sterilných pomôckach na odber sa v balíku nachádza aj elektronický merací čip, ktorý neustále kontroluje teplotu a stará sa tak o optimálnu a bezpečnú prepravu.
Výsledky testov TÜV Süd potvrdili: „Súprava na odber Vita 34 má aj pri extrémnych teplotách do 40 stupňov výrazne lepšie izolačné vlastnosti než u iných nemeckých poskytovateľov.“

Inovatívny krvný vak

Odolný proti roztrhnutiu, nerozbitný a odolný proti chladu: Pri približne -180 stupňoch kmeňové bunky už prakticky nestarnú. Normálne plasty pri tomto extrémnom chlade však skrehnú a môžu sa zlomiť. Preto sme po viacročnom výskume a hľadaní materiálu vyvinuli zmrazovací vak, v ktorom sa pupočníková krv uskladní bezpečne.

Plošná sieť kliník

V 95 percentách všetkých pôrodníc v Nemecku sú lekári a pôrodné asistentky osobne školení našimi zamestnancami. Takto vo všetkých spolupracujúcich zariadeniach zabezpečujeme, aby personál kliniky už pri odbere pupočníkovej krvi dbal na vysokú kvalitu.

Špeciálny kuriér

Rýchlo. Bezpečne. 365 dní v roku: Aby pupočníková krv a tkanivo pupočníka z celého Nemecka, Rakúska a Švajčiarska prišlo rýchlo a bezpečne do nášho laboratória kmeňových buniek, spolupracujeme so špeciálnym kuriérom. Môžete ho zastihnúť nonstop 365 dní v roku a dokonale pozná špeciálne prepravné podmienky.

Úradné povolenia

Nákladné schvaľovacie procesy, prísne bezpečnostné opatrenia a aktívna výskumná práca vám zaručujú, že pupočníková krv vášho dieťaťa sa bude môcť použiť na liečbu – najmä pri rakovinových ochoreniach. Schválenia a povolenia potrebné na tento účel boli udelené Inštitútom Paula Ehrlicha, zariadením Ministerstva zdravotníctva.

Nech sa stane čokoľvek - váš kmeňových buniek depo je bezpečný!

Poistenie insolventnosti

Počet detí, ktorých rodičia uskladnili u spoločnosti Vita 34 pupočníkovú krv a tkanivo pupočníka, dnes dosahuje takmer 215.000. Ako spoľahlivý partner sme pre vás zabezpečili aj finančné riziká. Nikto nevie, čo prinesie budúcnosť. Ale jedno je isté. Odborné ďalšie skladovanie úschovne kmeňových buniek vášho dieťaťa je v každom prípade garantované na 50 rokov. A to i v prípade nepredvídateľných okolností. HDI Global SE zaručuje v prípade insolventnosti riadne ďalšie skladovanie úschovne kmeňových buniek na obdobie 50 rokov od času uskladnenia.