O spoločnosti Vita 34

Inovatívna priekopnícka práca

Vita 34 bola založená v roku 1997 v Lipsku ako prvá súkromná banka pupočníkovej krvi v Európe. Ponúka kompletné služby pre kryokonzerváciu – od odberovej logistiky, prípravy až po uloženie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva. Kmeňové bunky sú cenným východiskovým materiálom pre klinickú bunkovú terapiu a ostávajú životaschopné aj pri teplote -180°C, pripravené pre prípadné použitie k liečbe. Viac ako 215.000 klientov z Nemecka a ďalších 20 krajín má takto uložené bunky u Vita 34, aby tak zabezpečili zdravie svojich detí.

Cieľom úsilia spoločnosti Vita 34 je umožniť všetkým ľuďom prístup k novým produktom a terapiám na základe kmeňových buniek."

Dr. Wolfgang Knirsch (predseda predstavenstva)

Vďaka skúseným chemikom, biológom, biotechnológom, odborným lekárom a profesionálnemu medicínsko-technickému asistenčnému personálu je dnes spoločnosť Vita 34 nemeckým špecialistom na kmeňové bunky z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Už takmer 22 rokov uskladňujeme nielen pupočníkovú krv, ale s našimi skúsenosťami, výskumom a inováciami určujeme štandardy – presahujúc hranice Nemecka.

O spoločnosti Vita 34

Od založenia spoločnosti Vita 34 v roku 1997 sa podnik nepretržite rozvíja. Zamestnancov a vedúcich pracovníkov pritom spája viera v pokrok a inovácie v liečbe kmeňovými bunkami. Skrýva sa v nej enormný medicínsky potenciál a na tomto vývoji sa chce spoločnosť Vita 34 aktívne podieľať.

Vita 34 – číslo 1 u nových zákazníkov v Európe
Kvalita a bezpečnosť na najvyššej úrovni

Inovácie

Spoločnosť Vita 34 disponuje vlastným inovačným oddelením pre výskum a vývoj, ktorý rozhodujúco prispieva k tomu, že podnik žije inovácia a presadzuje ich. Inovačné procesy v spoločnosti Vita 34 sa vyznačujú mimoriadne cieľavedomým a detailným vývojom. Pri výskume a etablovaní novej liečby v oblasti regeneratívnej medicíny získavajú kmeňové bunky stále väčší význam.

Medzinárodný partner

Od nemeckej banky pupočníkovej krvi po medzinárodne zameraný podnik – takýmto vývojom prešla spoločnosť Vita 34 v predchádzajúcich rokoch. Prostredníctvom partnerov pre spoluprácu a akvizícií spoločnosť Vita 34 preniká na nové atraktívne trhy v Európe aj za jej hranicami.

Vita 34 – z Nemecka, pre Európu
Kvalita a skúsenosti vytvárajú dôveru

Investičné vzťahy

Spoločnosť Vita 34 AG je materskou spoločnosťou viacerých dcérskych spoločností. Spolu tvoria jednotlivé spoločnosti koncernu Vita 34. Na našom portáli pre investičné vzťahy vám poskytujeme rozsiahly pohľad do investičnýchaktivít spoločnosti Vita 34 AG. Nájdete tu rozsiahle informácie, naše finančné správy a oznámenia, ako aj aktuálny kurz akcií.