Inovatívna medicína na báze kmeňových buniek.“

Použitie kmeňových buniek

Úspešná terapia kmeňovými bunkami už nie je žiadne sci-fi

Kmeňové bunky z pupočníka sú výnimočné. Sú mladé, potentné a vitálne. Po celom svete prebiehajú klinické štúdie, ktorých cieľom je preskúmať vhodnosť kmeňových buniek pri regenerácii poškodených tkanív po nehodách, pri degeneratívnych ochoreniach, ako napr. prolaps medzistavcových platničiek, alebo pri liečbe rakoviny. Množstvo lekárov a vedcov, rovnako ako spoločnosť Vita 34 verí v potenciál kmeňových buniek: Pupočníková krv obsahujúca kmeňové bunky bude v medicíne budúcnosti dôležitým spôsobom liečby.

 

Liečba kmeňovými bunkami predstavuje pre mnohých pacientov nádej a je dôležitou možnosťou liečby

 

Spoločnosť Vita 34 sa aktívne podieľa na tomto vývoji. Prostredníctvom vlastného oddelenia výskumu a vývoja a európskej spolupráce so špičkovými univerzitami a výskumnými inštitútmi sa angažujeme v základnom aj aplikačnom výskume. Z týchto vedomostí profitujú aj zákazníci banky Vita 34: Vďaka rastúcej vedomostnej základni z oblasti výskumu kmeňových buniek je úschovňa kmeňových buniek vášho dieťaťa každým dňom hodnotnejšia.

 

Koláčový graf s aplikáciami kmeňových buniek

 

Kmeňové bunky sú dávno využívané v liečbe rakoviny

Už viac ako 55 rokov sa kmeňové bunky používajú na liečbu ťažkých ochorení. Kmeňové bunky sa využívajú najmä pri rakovinových ochoreniach, pri ktorých sú v rámci liečby potrebné vysoké dávky chemoterapie. Pred podaním vysokodávkovej chemoterapie sa pacientom trpiacim rakovinou odoberú vlastné kmeňové bunky z kostnej drene alebo periférnej krvi, dočasne sa uložia a po liečbe sa podajú pacientovi, čím sa minimalizujú vedľajšie účinky agresívnej chemoterapie a podporí sa regenerácia zničených buniek.   

Využitie kmeňových buniek v modernej medicíne

Okrem rakoviny postihnú každý rok viac ako 100 000 ľudí civilizačné choroby, ako demencia, ktorá patrí k neurodegeneratívnym ochoreniam, srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, artróza alebo cukrovka. Celoživotná liečba znamená pre systém zdravotníctva enormné náklady. Pre liečbu takýchto ochorení predstavuje terapia kmeňovými bunkami obrovský potenciál. Odborníci rátajú s tým, že v budúcnosti bude každý siedmy človek vo veku do 70 rokov potrebovať liečbu na báze kmeňových buniek na regeneráciu chorých alebo starých buniek a tkanív..

 

Kmeňové bunky uložené v banke Vita 34 sa aj skutočne využívajú

Možnosť uloženia kmeňových buniek neznamená automaticky aj ich použitie. Transplantácia kmeňových buniek si vyžaduje obrovské množstvo odborných znalostí a skúseností. Momentálne boli kmeňové bunky uložené v banke Vita 34 použité už 37-krát. Boli použité v rámci liečby rakoviny (napríklad leukémie a neuroblastómu), pri poruchách krvotvorby (ako je aplastická anémia alebo beta-talasémia), pri poruchách imunity (napríklad SCID alebo Wiskottov-Aldrichov syndróm), organickej poruche mozgu a detskej cukrovke typu 1.

„Kmeňové bunky sa označujú za stavebné kamene života. Z kmeňovej bunky sa vyvinie celý človek. Potenciál kmeňových buniek je preto enormný a ponúka už teraz úplne nové možnosti terapie v oblasti individualizovanej regeneratívnej medicíny.“

Dr. Wolfgang Knirsch (predseda predstavenstva)

Na základe prieskumu o použití v klinických liečebných pokusoch a štúdiách je banka Vita 34 najskúsenejšou súkromnou bankou kmeňových buniek v Európe.

 

Možnosti využitia kmeňových buniek sú čoraz bohatšie

V nasledujúcich rokoch očakávajú vedci rozšírenie vedomostí a vývoj na poli terapie kmeňovými bunkami.

Oblasti využitia kmeňových buniek

 

Kmeňové bunky už boli úspešne použité pri nasledujúcich ochoreniach:

 • Poruchy krvotvorby
  • Leukémia s akútnym a chronickým priebehom (AML/ALL, príp. CML/CLL)
  • Myelodysplastický syndróm
  • Lymfóm (Hodgkinov lymfóm, Non-Hodgkinov lymfóm)
  • Aplastická anémia
  • Kosáčiková anémia
  • Beta-talasémia
 • Poruchy imunity
  • SCID
  • Wiskottov-Aldrichov syndróm
 • Poruchy látkovej výmeny
  • Mukopolysacharidóza
 • Rakovina
  • Mnohopočetný myelóm
  • Neuroblastóm

 

Terapia kmeňovými bunkami sa testuje v klinických štúdiách a liečebných pokusoch pri nasledujúcich indikáciách:

 • Autoimunitné ochorenia
  • Diabetes mellitus typu 1
  • Reumatoidná artritída
  • Lupus
  • Crohnova choroba
 • Reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD = Graft-versus-host Disease)
 • Poškodenia mozgu
  • Demencia, najmä Alzheimerova choroba
  • Cievna mozgová príhoda
  • Poškodenie mozgu v dôsledku nehody alebo rakoviny
  • Organická porucha mozgu (detská mozgová obrna)
 • Ochorenia srdcovo-cievneho systému
  • Srdcový infarkt
 • Skleróza multiplexe
 • Amyotrofická laterálna skleróza
 • Autizmus
 • Strata sluchu
 • HIV
 • Cirhóza pečene
 • Epidermolysis bullosa („motýlie deti“)