Výskum kmeňových buniek

Čo je predmetom výskumu kmeňových buniek?

Výskum kmeňových buniek sa zaoberá skúmaním vlastností kmeňových buniek a ich možného použitia v liečení chorôb. Kmeňové bunky sú telesné bunky, ktoré sa môžu diferencovať do rôznych typov buniek alebo tkanív. Rozlišujeme medzi embryonálnymi kmeňovými bunkami, ktoré sa môžu vyvinúť do akejkoľvek formy tkaniva, a dospelými, príp. somatickými kmeňovými bunkami, ktoré sa diferencujú len do obmedzeného počtu typov tkanív.

Embryonálne kmeňové bunky

Výskum pluripotentných ľudských embryonálnych kmeňových buniek je eticky sporný, pretože ich využitie je možné iba prostredníctvom ničenia raných ľudských embryí. Avšak zástupcovia výskumu kmeňových buniek dúfajú, že nájdu cestu ako inak získať bunky na liečebné postupy u závažných ochorení, ako je diabetes, Parkinsonova choroba alebo dokonca paraplégia. Dodnes však jestvujú metódy len v štúdiach testovania u zvierat. Pokusy na zvieratách preukazujú optimistické výsledky, že výskum kmeňových buniek môže významne prispieť k progresom v regeneratívnej medicíne.

V mnohých prípadoch je však potrebné skúmať základné procesy a odhaliť možné problémy a strategické liečebné postupy. Ide hlavne o to, že embryonálne kmeňové bunky predstavujú veľké riziko, pretože majú vysokú rýchlosť delenia. To môže podporiť rozvoj zhubných nádorov po transplantácii. Toto je ďalším sporným bodom v prípade použitia embryonálnych kmeňových buniek, okrem sporného spôsobu ich získavania. Dospelé kmeňové bunky naproti tomu môžu byť získané bez etických konfliktov a nemajú vlastnosti nebezpečne rýchleho delenia. Z tohto dôvodu sú oveľa zaujímavejšie pre použitie v liečbe, než embryonálne kmeňové bunky.

Dospelé kmeňové bunky

Dospelé kmeňové bunky sú považované za multipotentné. Môžu sa diferencovať napríklad do krvných buniek alebo tkanív mesenchymálneho pôvodu, t.j. svalov, chrupaviek alebo kostí. Môžu byť izolované z kostnej drene, pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a tiež z tukového tkaniva. Už niekoľko desiatok rokov sú hematopoetické kmeňové bunky úspešne používané pri liečbe rôznych druhov rakoviny, najmä leukémie. V rámci výskumu kmeňových buniek sa uskutočnilo tiež niekoľko klinických štúdií s nekrvotvornými, dospelými kmeňovými bunkami. Tu boli dosiahnuté sľubné výsledky pri liečbe srdcového infarktu a roztrúsenej sklerózy.[1] Pri pokusoch na potkanoch sa vedcom tiež podarilo znížiť prostredníctvom vstrekovania geneticky modifikovaných dospelých kmeňových buniek mozgové nádory o približne 80 percent.[2] Na základe týchto pozitívnych výsledkov výskum kmeňových buniek dúfa, že prínosom budú najmä nové liečebné postupy doposiaľ neliečiteľných chorôb, ako je ALS alebo Alzheimerova choroba.

 

Zdroje:

  • [1] vgl. u.a. U.S. National Institutes of Health: Feasibility Study of Human Umbilical Cord Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Patients With Multiple Sclerosis. NCT02034188
  • [2] vgl. u.a. Duebgen, M.; Quintanilla, J. M.; Tamura, K. (et. al.): Stem Cells Loaded With Multimechanistic Oncolytic Herpes Simplex Virus Variants for Brain Tumor Therapy. In: JNCI – Natl Cancer Inst (2014), 106 (6): dju090. DOI: 10.1093/jnci/dju090

Návštevníci sa zaujímali o Výskum kmeňových buniek, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.