Terapia kmeňovými bunkami

Aké druhy a možnosti terapie kmeňovými bunkami poznáme?

Kmeňové bunky sú bunky tela, ktoré nie sú diferencované. Rozoznávame medzi embryonálnymi kmeňovými bunkami, ktoré majú schopnosť diferencovať sa do akejkoľvek formy tkaniva, a dospelými kmeňovými bunkami, ktoré majú schopnosť diferencovať sa do pevných typov tkanív. U dospelých kmeňových buniek ďalej rozlišujeme napríklad medzi mezenchymálnymi kmeňovými bunkami a krvotvortnými kmeňovými bunkami.

Pri terapii kmeňovými bunkami, sú tieto kmeňové bunky používané na liečbu chorôb. Zatiaľ čo použitie embryonálnych kmeňových buniek je v dôsledku etických sporov a možnosti závažných nežiaducich účinkov obmedzené, použitie dospelých kmeňových buniek je vhodnejšie na liečbu rôznych ochorení. Izolovanie kmeňových buniek je možné v prvom rade z kostnej drene a môžu byť použité pri liečbe degeneratívnych ochorení chrupavky, kostí, šliach, svalov alebo na regeneráciu krvotvorného systému po chemoterapii. Ďalším zdrojom kmeňových buniek je pupočná šnúra (pre mezenchymálne kmeňové bunky) a pupočníkova krv (pre krvotvorné bunky) novorodencov.

Predtým, než bude povolená terapia kmeňovými bunkami rôznych ochorení, musí byť preukázaná ich účinnosť v klinických štúdiách. Použitie hematopoetických, t.j. krvotvorných kmeňových buniek, je v praxi už pevne etablované. Vzhľadom na to, že špeciálne vlastnosti mezenchymálnych kmeňových buniek boli objavené až neskôr, prebieha v tejto oblasti ešte mnoho výskumných projektov. Prvé výsledky štúdií a pokusov na zvieratách potvrdzujú do budúcna nádej na liečbu chorôb ako je artritída, cukrovka a roztrúsená skleróza[1], alebo zmiernenie následkov infarktu a cievnej mozgovej príhody. 

Terapia kmeňovými bunkami pre liečbu rakoviny

Transplantácia kmeňových buniek je forma terapie kmeňovými bunkami, ktorá sa používa už mnoho rokov ako súčasť liečby rôznych druhov rakoviny. Žiadaná je hlavne pri chemoterapii, ktorá vážne poškodzuje vlastný krvotvorný systém tela pacienta. Za účelom obnovy funkcie kostnej drene, sú pacientovi odobraté zdravé kmeňové bunky pred začiatkom liečby chemoterapiou a až po jej dokončení sú mu znova navrátené. V tomto prípade je darca a príjemca tá istá osoba. Takýto prípad sa odborne nazýva autológna transplantácia.

Alogénna transplantácia, pri ktorej sú darca a príjemca dve rôzne osoby, sa uskutočňuje najmä pri rôznych typoch leukémie a lymfómu. Keď sa nájde vhodný darca, sú bunky získané tradičným odberom z kostnej drene alebo dnes častejšie preferovaným odberom z periférnych kmeňových buniek, v ktorom sú tieto bunky odfiltrované z darcovej krvi. Možné je i použitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Potom, ako je kostná dreň pacienta zničená chemoterapiou, sú darované kmeňové bunky intravenózne podané pacientovi. Asi po desiatich dňoch začne nová kostná dreň produkovať krvné bunky. Tento typ terapie kmeňovými bunkami je často jedinou nádejou na vyliečenie pacienta, pričom však hľadanie vhodného darcu pre alogénnu transplantáciu kmeňových buniek je veľmi zdĺhavé a časovo náročné, respektíve terapia kmeňovými bunkami je zdĺhavá a finančne náročná, obzvlášť ak sa nenájde vhodný darca v blízkom rodinnom prostredí (napr. medzi rodičmi alebo súrodencami).

 

Zdroje:

  • [1] vgl. u.a. U.S. National Institutes of Health: Feasibility Study of Human Umbilical Cord Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Patients With Multiple Sclerosis. NCT02034188

Návštevníci sa zaujímali o Terapia kmeňovými bunkami, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.