Regeneratívna medicína

Čo je predmetom regeneratívnej medicíny a aké ponúka možnosti?

Regeneratívna medicína sa zaoberá obnovou buniek, tkanív a orgánov, ktoré sú poškodené chorobou alebo úrazom. Skúma možnosti, ako stimulovať vlastné regeneračné procesy v tele. Ďalší výskum sa intenzívne zaoberá možnosťou terapeutického použitia živých buniek a umelo kultivovaných tkanív. Do budúcnosti sa očakáva od regeneratívnej medicíny nasadenie nových terapií pre liečbu ťažkých zranení, ako je paraplégia alebo ťažké popáleniny, ďalej degeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova choroba či roztrúsená skleróza alebo makulárna degenerácia, ako aj autoimunitné ochorenia, ako je napríklad diabetes mellitus.

Aké možnosti ponúka regeneratívna medicína?

Jeden z liečebných postupov regeneratívnej medicíny, ktorý je už mnoho rokov etablovaný, je transplantácia kmeňových buniek, ktorá sa vykonáva pri liečbe leukémie a lymfómov. Darcovi odobraté krvotvorné dospelé kmeňové bunky sú transpalntované pacientovi, aby týmto spôsobom obnovili zničené bunky krvotvorného systému v kostnej dreni. Dokonca aj ťažké poranenia kože, ako sú popáleniny, sú úspešne liečené kmeňovými bunkami. Podstatnou zložkou regeneratívnej medicíny je tkanivové inžinierstvo, ktorého cieľom je umelá kultivácia rôznych typov tkanív k danému účelu. Týmto spôsobom už boli vytvorené autológne srdcové chlopne[1] a cievne protézy. Keďže bunky použité na tento účel môžu byť odobraté priamo pacientovi, nevzniká tu riziko odmietnutia imunitným systémom, ako býva často pri transplantácii orgánov.

Nádeje do budúcna

Dlhodobým cieľom regeneratívnej medicíny je napríklad kultivácia in vitro (v skúmavke) a transplantácia celých orgánov. Doposiaľ úspešne kultivované tkanivá sa skladali z jedného jediného bunkového typu. Pre tkanivové inžinierstvo v oblasti funkčných orgánov musia však byť vyprodukované, okrem iného, aj krvné a lymfatické cievy a podporné tkanivá, čo sa vedcom dodnes ešte nepodarilo. Osobitný záujem v tejto súvislosti je o dospelé a indukované pluripotentné kmeňové bunky, pretože majú schopnosť rozdiferencovať sa do rôznych typov tkanív. Ďalšou dôležitou oblasťou regeneratívnej medicíny je základný výskum. V tomto prípade sú na umelo kultivovaných tkanivách skúmané bunkové mechanizmy, účinnosť liečiv alebo vplyv znečisťujúcich látok.

 

Zdroje:

[1]: Vgl. u.a. Haverich, A.; Steinhoff, G.; Stock, U. (et. Al.): Gewebezüchtung: (Tissue Engineering) von Herzklappen. In: Dtsch Arztebl 2000; 97(8): A-448 / B-396 / C-358

Návštevníci sa zaujímali o Regeneratívna medicína, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.