Prenatálna diagnostika

Aké druhy prenatálnej diagnostiky poznáme?

Prenatálna diagnostika zahŕňa vyšetrenia ešte nenarodených detí a tehotných žien, ktoré chodia na pravidelné lekárske prehliadky počas tehotenstva. Týmto spôsobom môžu byť diagnostikované choroby, genetické defekty a chyby dieťaťa ešte pred narodením.

Rozlišujeme pritom neinvazívne a invazívne postupy. Neinvazívne metódy sú tie, ktoré priamo nezasahujú do ľudského organizmu, ako napríklad ultrazvukové vyšetrenie šijového prejasnenia alebo krvné testy matky, pričom sa vykonávajú v rôznych obdobiach počas priebehu tehotenstva. Tieto testy nepredstavujú žiadne riziko pre nenarodené dieťa a matku. Invazívne metódy prenatálnej diagnostiky sú spojené so zásahom do organizmu tehotnej ženy. Patrí k nim amniocentéza (odber plodovej vody), biopsia choriových klkov i punkcia pupočníka. Podľa odborníkov sú tieto metódy spojené s približne jedným percentom rizika potratu.[1]

Na čo je potrebné dbať v prenatálnej diagnostike

Všetci nastávajúci rodičia si želajú predovšetkým jednu vec: aby sa dieťa narodilo zdravé. Preto často veľmi radi príjmu každú príležitosť na odhalenie a liečbu prípadných chorôb už čo najskôr. Prenatálna diagnóza je odhliadnuc od fyzických rizík spojená vždy aj s psychickým stresom. A to hlavne preto, že výsledky skúšok nie sú vždy jednoznačné. I keď určité choroby môžu byť identifikované pred narodením, tieto testy nemajú výpovednú hodnotu o ich konkrétnej povahe a možnosti liečby pred narodením sú často len obmedzené.

Pre budúcich rodičov je obzvlášť dôležité, aby sa dôsledne informovali a objasnili si možnosti a riziká prenatálnej diagnostiky. Aj po vyšetrovaní by sa budúci rodičia nemali obávať využiť pomoc odborníkov, pokiaľ je potrebné prijať ťažké rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa alebo akejkoľvek ďalšej nevyhnutnej liečby. Ak sa v rodine vyskytuje zvýšené riziko vzniku určitého ochorenia, slúži prenatálna diagnostika aj k upokojeniu, aby tehotenstvo mohlo prebiehať bez obáv. V prípade choroby dieťaťa pomocou prenatálnej diagnostiky majú však rovnako rodičia i lekári možnosť získať čo najviac informácií k pôrodu a pripraviť sa tak na osobitné potreby ich dieťaťa.

 

Zdroje:

  • [1] Caughey, A. B.; Hopkins, L.; Norton, M. E.: Chorionic Villus Sampling Compared With Amniocentesis and the Difference in the Rate of Pregnancy Loss. In: Obstetrics & Gynecology. Januar 2007, Volume 109, Issue 1 – pp 205-206. DOI: 10.1097/01.AOG.0000252257.93353.3a

Návštevníci sa zaujímali o Prenatálna diagnostika, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.