Poruchy krvotvorby

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Poruchy krvotvorby: príčiny a príznaky

Tvorba krvi prebieha v značnej miere v kostnej dreni, ktorá sa okrem iného vyskytuje v panvovej a ramennej kosti a v stavcoch. Z krvotvorných kmeňových buniek sa tu vyvíjajú červené krvinky, ktoré regulujú transport kyslíka v tele a biele krvinky, ktoré sú zodpovedné za imunitnú obranu a tiež krvné doštičky, zodpovedné za zrážanie krvi. K poruchám krvotvorby dochádza vtedy, keď sú kmeňové bunky poškodené napríklad chorobami ako leukémia, talasémia, či aplastická anémia. Príčinou môžu byť aj nedostatok železa, lieky alebo radiačná terapia. Typickými symptómami sú napríklad únava, ťažkosti so sústredením, náchylnosť k infekciám a krvácaniu – podľa toho, ktoré krvinky sú zasiahnuté.

Liečba porúch krvotvorby

Liečba krvotvorných porúch závisí od konkrétnej príčiny ochorenia. Ak sa jedná napríklad o anémiu z nedostatku železa, je potrebné najprv objasniť, či tento nedostatok vzniká na základe nevyváženej stravy alebo ako dôsledok poruchy absorpcie, ako je napríklad chronické zápalové ochorenie čreva. Navyše je potrebné vyšetriť, či popri podávaní preparátov železa nie je potrebná i ďalšia kauzálna liečba. Ak sa jedná napr. o leukémiu, sú potrebné ďalšie zodpovedajúce opatrenia, ako chemoterapia alebo transplantácia kmeňových buniek. Aplastická anémia, vzácna porucha krvotvorby, pri ktorej je znížený počet všetkých krviniek, môže byť najskôr liečená transfúziou krvi. Ako kauzálna liečba je odporúčaná počas priebehu choroby imunosupresívna terapia a transplantácia kostnej drene.

Vyliečenie vďaka výskumu kmeňových buniek

Už niekoľko desiatok rokov je transplantácia kmeňových buniek neoddeliteľnou súčasťou pri liečbe ťažkých krvotvorných porúch, ako je leukémia. Zatiaľ čo pri iných ochoreniach je možná autológna transplantácia, kedy sa odoberú zdravé kmeňové bunky pacienta ešte pred chemoterapiou, pri poruchách krvotvorby sa vykonáva alogénna transplantácia kmeňových buniek od iného darcu. Jedná sa o krvotvorné kmeňové bunky od cudzieho darcu, pokiaľ možno od súrodencov. Po prípravnom režime, v ktorom je imunitný systém zničený vysokými dávkami chemoterapie, sú pacientovi transplantované darované kmeňové bunky, aby prevzali úlohu krvotvorby. Výskum kmeňových buniek neustále pracuje na optimalizácii liečby tak, aby sa minimalizovalo riziko infekcie alebo odmietavých reakcií organizmu pacienta.

Vlastné vydanie kmeňových buniek: Vita 34 už poskytla kmeňové bunky pri poruchách krvotvorby

Vďaka uskladneným kmeňovým bunkám vo Vite 34 mohli byť liečení už viacerí pacienti s poruchami krvotvorby. Niekoľko príkladov: 

 • akútna lymfatická leukémia (ALL): 3-ročné dievčatko liečené autológne vlastnými kmeňovými bunkami a tri deti liečené alogénne súrodeneckými kmeňovými bunkami (dvaja 8-roční chlapci a jeden 10-ročný chlapec)
 • akútna myeloická leukémia (AML): 45-ročná žena liečená alogénne, darcovskými kmeňovými bunkami
 • aplastická anémia: 5-ročný chlapec liečený súrodeneckými kmeňovými bunkami (alogénne) a 11-ročný chlapec (autológne)
 • beta talasémia: 10-ročné dievča a dvaja chlapci 6- a 14-ročný liečený súrodeneckými kmeňovými bunkami (alogénne)

 

Štúdie a zdroje rôznych foriem porúch krvotvorby:

 • ALL (Akute lymphatische Leukämie): Vgl. u. a.: Martino, R.; Giralt, S.; Caballero, M. D.(et al.): Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with reduced-intensity conditioning in acute lymphoblastic leukemia: a feasibility study. IN: Haematologica, 2003, 88(5), 555-560. und Ribera, J.-M.: Allogeneic stem cell transplantation for adult acute lymphoblastic leukemia: when and how. IN: Haematologica, 2011, 96(8), 1083-1086. DOI:10.3324/haematol.2011.048348
 • CLL (Chronische lymphatische Leukämie): Vgl. u. a.: Dreger, P.; Corradini, P.; Kimby, E. (et al.): Indications for allogeneic stem cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia: the EBMT transplant consensus. IN: Leukemia (2007) 21, 12-17. DOI: 10.1038/sj.leu.2404441
  und Schetelig, J.; Dreger, P.: Chronische lymphatische Leukämie: Neue Perspektiven durch allogene Stammzelltransplantation für Hochrisikopatienten? IN: Dtsch Arztebl 2006; 103(20): A-1372 / B-1166 / C-1122.
  sowie Chronische Leukämie: seltener Rezidive durch Stammzelltransplantation. IN: Ärzte Zeitung online, 05.10.2010
 • AML (Akute myeloische Leukämie): Vgl. u. a.: Alyea, E.; Cochran, M.: Complex Case Study: Four Stem Cell Transplants for Acute Myeloid Leukemia (AML). IN: Advances in Hematologic Malignancies Issue 3, Spring 2014.
  und Reiffers, J.; Stoppa, A. M.; Attal, M. (et al.): Allogeneic vs autologous stem cell transplantation vs chemotherapy in patients with acute myeloid leukemia in first remission: the BGMT 87 study. IN: Leukemia. 1996 Dec;10(12):1874-82.
 • CML (Chronische myeloische Leukämie): Vgl. u. a.: Hochhaus, A; Berger, U.; Reiter, A. (et al.): Akteulle Therapiekonzepte bei chronischer myeloischer Leukämie : Die Studie IV der Deutschen CML-Studiengruppe. IN: Internist, 2002 – 43, 1228 – 1244. DOI: 10.1007/s00108-002-0706-6.
  und Maywald, O.; Berger, U.; Hochhaus, A. (et al.): Chronische myeloische Leukämie. IN: Die Medizinische Welt – aus der Wissenschaft in die Praxis, 2004 (Vol. 55): Heft 9, S. 274-277.
 • Aplastische Anämie: Vgl. u. a.: Vgl u.a.: Ladeb, S.; Abdelkefi, A.; Torjman, L. (et al): Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia using cyclophosphamide and antithymocyte globulin: a single center experience. IN: Bone Marrow Transplantation advance online publication 27 July 2009. DOI: 10.1038/bmt.2009.175.
  und National Institutes of Health: Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Severe Aplastic Anemia and Other Bone Marrow Failure Syndromes Using G-CSF Mobilized CD34+ Selected Hematopoietic Precursor Cells Co-Infused with a Reduced Dose of Non-Mobilized Donor T-Cells. NCT01174108
 • Thalassämie: Vgl. u. a.: Lucarelli G.; Isgrò, A.; Sodani, P. (et al): Hematopoietic stem cell transplantation in thalassemia and sickle cell anemia. IN: Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 May;2(5):a011825. DOI: 10.1101/cshperspect.a011825.

Návštevníci sa zaujímali o Poruchy krvotvorby, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

 • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
 • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
 • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
 • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
 • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
 • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.