Pluripotentné kmeňové bunky

Čo sú pluripotentné kmeňové bunky?

Pluripotentné kmeňové bunky majú schopnosť diferenciácie do akéhokoľvek typu buniek organizmu, a preto sú veľmi zaujímavé pre vedu. Samozrejme však túto schopnosť majú jedine embryonálne kmeňové bunky, zatiaľ čo dospelé kmeňové bunky sa dokážu diferencovať iba na obmedzený počet typov tkanív, takže sú multipotentné.

Výskumníci dúfajú, že bude možné docieliť terapiu s použitím pluripotentných kmeňových buniek pre celý rad chorôb, ako je napr. Huntingtonova choroba alebo amyotrofická laterálna skleróza (ALS). Ale predtým, než budú môcť byť tieto kmeňové bunky použité v liečbe, je potrebné preukázať ich účinnosť aj bezpečnosť, vzhľadom na možný vznik rakoviny preukázaný v obsiahlych klinických štúdiách.

Indukované pluripotentné kmeňové bunky – eticky vhodná alternatíva?

Koncom roku 2007 sa podarilo vedcom úspešne modifikovať ľudské dospelé kmeňové bunky metódou infiltrovania štyroch špecifických génov tak, že získali vlastnosti embryonálnych kmeňových buniek. Bunky vyprodukované takýmto preprogramovaním sa nazývajú indukované pluripotentné kmeňové bunky.[1] Výhodou týchto buniek je, že sú eticky a právne oveľa menej kontroverzné, nakoľko nie sú izolované z embryí. Avšak takáto genetická modifikácia buniek môže mať za následok nepredvídané abnormality, mutácie i tvorby nádorov[2], čo je dôvodom, prečo nemôžu byť v súčasnosti použité na terapeutické účely.

Vedci preto pracujú na alternatívnych metódach produkujúcich tieto bunky, za účelom minimalizácie uvedených rizík. Indukované pluripotentné kmeňové bunky sa používajú hlavne pre lekársky výskum s nádejou, že s ich pomocou sa bude možné vyhnúť problému imunitného odmietnutia pri liečbe kmeňovými bunkami.

 

Zdroje:

  • [1]: Takahashi K.; Yamanaka, S.: Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. In: Cell. Band 126, Nummer 4, August 2006, S. 663-676. DOI:10.1016/j.cell.2006.07.024
  • [2] vgl. u.a. Cyranoski, D.: Stem cells: 5 things to know before jumping on the iPS bandwagon. In: Nature. 452, 406-408 (2008). DOI: 10.1038/452406a sowie Baker, M.: Correspondence: iPS cell safety data needs tracking. In: Nature Blogs The Niche. 04.06.2009

Návštevníci sa zaujímali o Pluripotentné kmeňové bunky, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.