Parkinsonova choroba - "tras"

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Parkinson: Príznaky a príčiny

Parkinsonovu chorobu prvýkrát popísal v roku 1817 britský lekár James Parkinson. Jedná sa o pomaly postupujúcu neurodegeneratívnu poruchu, pri ktorej odumierajú neuróny v časti stredného mozgu zvanej čierna substancia (substantia nigra)- neuróny produkujúce dopamín. Výsledný nedostatok tohto neurotransmiteru vedie k typickým symptómom choroby, ako je oslabenie schopnosti pohybu, tras, stuhnutosť svalov a poruchy chôdze i rovnováhy. Parkinsonova choroba začína zákerne a zvyčajne len po dosiahnutí veku 50 rokov. Okrem hlavných sprievodných symptómov, ktoré sú rozlične výrazné u každého pacienta, môže dôjsť aj k rôznym pridruženým symptómom, ako napríklad žalúdočné a črevné problémy, poruchy spánku a duševné poruchy, najmä depresie. Príčiny Parkinsonovej choroby nie sú ešte úplne objasnené. V niektorých prípadoch sú príčinou genetické faktory, ale aj niektoré toxíny, ako sú pesticídy, ktoré podporujú vznik choroby.

Liečba Parkinsonovej choroby

Choroba je doposiaľ neliečiteľná. Terapia je preto cielená najmä na zmiernenie príznakov, a tak zachovanie a zvýšenie kvality života postihnutých osôb. Vzhľadom k tomu, že priebeh i príznaky choroby sú u pacientov odlišné, liečba musí byť prispôsobená ich individuálnym ťažkostiam. Dôraz je kladený na medikamentóznu terapiu k zvýšeniu produkcie dopamínu v mozgu. Keďže Parkinson je počas priebehu ochorenia stále intenzívnejší, čím sa znižuje účinok lieku, musí byť dávkovanie pravidelne kontrolované a nastavované podľa aktuálnej potreby pacienta. Významná je aj doplňujúca fyzioterapia a ergoterapia. Ak už tieto liečebné opatrenia nestačia, je tu možnosť aj hlbokej mozgovej stimulácie, čo je neurochirurgický zákrok, počas ktorého je pacientovi implantovaný takzvaný mozgový stimulátor.

Aké možnosti ponúka výskum kmeňových buniek?

Vďaka schopnosti diferenciácie kmeňových buniek do rôznych tkanív organizmu, vedci dúfajú, že ich bude možné použiť v budúcnosti aj na liečbu Parkinsonovej choroby.[1] Prednedávnom sa vedcom podarilo úspešne vykultivovať ľudské neuróny schopné produkovať dôležitý neurotransmiter dopamín a prví pacienti boli v rámci štúdie liečení týmito kmeňovými bunkami. Vďaka takejto liečbe boli zmiernené ťažkosti pacientov a kvalita ich života sa výrazne zlepšila. Keďže sa jednalo o eticky kontroverzné použitie embryonálnych kmeňových buniek, vedci sa teraz snažia o dosiahnutie podobného úspechu použitím indukovaných pluripotentných kmeňových buniek. Kým sa tieto skutočne použijú na liečbu Parkinsonovej choroby, ešte potrvá niekoľko rokov.
 

Zdroje:

  • [1] Vgl. u.a.: Müller, J.; Ossig, C., Greiner, J. (et al): Intrastriatal transplantation of adult human neural crest-derived stem cells improves functional outcome in parkinsonian rats. IN: Stem Cells Transl Med. 2015 Jan;4(1):31-43. DOI: 10.5966/sctm.2014-0078

Návštevníci sa zaujímali o Parkinsonova choroba, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.