Omnipotentné kmeňové bunky

Čo sú omnipotentné kmeňové bunky?

Výskum kmeňových buniek sa stáva v posledných rokoch stále dôležitejším a vedci získavajú so zreteľom na skúsenosti nádej môcť používať kmeňové bunky v liečbe dosiaľ neliečiteľných chorôb. Existuje niekoľko typov kmeňových buniek. Líšia sa hlavne na základe ich schopnosti diferenciácie do rôznych tkanív. Čím skôr sa kmeňové bunky získajú, tým vyšší je ich potenciál diferenciácie.

Pri bunkách oplodneného vajíčka sa jedná o omnipotentné kmeňové bunky, pretože sa môžu rozvinúť do úplného organizmu. Embryonálne kmeňové bunky získané z blastocysty sa môžu síce diferencovať do akejkoľvek formy tkaniva organizmu, avšak žiadne ďalšie organizmy z nich už nemôžu vzniknúť. Sú preto označované ako pluripotentné. Dospelé kmeňové bunky môžu byť získané od momentu narodenia, napríklad z kostnej drene, alebo pri narodení priamo z pupočnej šnúry. Vzhľadom na to, že sa môžu diferencovať len na obmedzený počet typov tkanív, sú považované za multipotentné. Vedci predpokladajú, že nielen oplodnené vajíčko, ale aj bunky prvých fáz delenia sú omnipotentné kmeňové bunky, a to je dôvod, prečo je použitie embryí v rozpore so zákonom.

Je možné kultivovať omnipotentné kmeňové bunky v laboratórnych podmienkach?

Embryonálne, omnipotentné kmeňové bunky, sú vďaka svojim vlastnostiam obzvlášť zaujímavé pre výskum, ale súčasne ich použitie je eticky veľmi sporné. Právne obmedzenia ich použitia nabádajú vedcov k hľadaniu alternatív. Za týmto účelom sa vedcom podarilo geneticky modifikovať dospelé kmeňové bunky tak, že preukazujú rovnaké vlastnosti ako embryonálne kmeňové bunky. Tieto bunky sa preto nazývajú indukované pluripotentné kmeňové bunky[1]. Tieto sa môžu diferencovať do akéhokoľvek tkaniva, avšak nemôžu sa vyvinúť do blastocysty, z ktorej vzniká životaschopný organizmus. Preto sa doteraz nepodarilo omnipotentné kmeňové bunky umelo vykultivovať v laboratóriu. Napriek tomu sú tieto umelo preprogramované kmeňové bunky veľmi významné pre vedu. Napokon bolo by možné s pomocou týchto buniek vykultivovať pre pacienta špecifické bunky, čo by viedlo pri neskoršej transplantácii k žiadnemu alebo len k minimálnemu riziku odmietavých reakcií imunitného systému.

Zdroje: 

  • [1]: Takahashi K.; Yamanaka, S.: Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. In: Cell. Band 126, Nummer 4, August 2006, S. 663–676. DOI:10.1016/j.cell.2006.07.024

Návštevníci sa zaujímali o Omnipotentné kmeňové bunky, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.