Dospelé kmeňové bunky

Čo sú dospelé kmeňové bunky a ako sa získavajú?

Dospelé kmeňové bunky sa nachádzajú v organizme od narodenia a môžu sa diferencovať do niekoľkých typov tkanív. Nie sú už pluripotentné ako embryonálne kmeňové bunky, ale stále ešte multipotentné. Získavajú sa prevažne punkciou z kostnej drene, pričom tento spôsob je stále viac nahradzovaný tzv. aferézou kmeňových buniek. Pri tomto spôsobe sa získavajú kmeňové bunky filtrovaním krvi darcu pomocou krvinkového separátora. Okrem toho sa dospelé kmeňové bunky dajú získať pri lokálnom znecitlivení jednoduchou biopsiou z kože. Stále viac záujmu verejnosti vyvolávajú i ďalšie zdroje kmeňových buniek, ako napr. tukové tkanivo [1]. Kmeňové bunky sa tiež nachádzajú v pupočníkovej cieve a v pupočníkovej krvi. Tieto predstavujú ihneď po narodení jedinečný zdroj kmeňových buniek, ktoré môžu byť uchované. V prípade neskoršej potreby sú tieto kmeňové bunky okamžitým dostupným zdrojom pre liečbu kmeňovými bunkami.

Dospelé kmeňové bunky v medicíne

Dospelé kmeňové bunky sa už desiatky rokov úspešne využívajú pri liečbe rakoviny. Táto liečba môže byť vykonaná vo forme autológnej transplantácie, kedy sú pacientovi ešte pred začiatkom chemoterapie odobraté zdravé krvotvorné kmeňové bunky a neskôr sú späť transplantované. Alogénna transplantácia kmeňových buniek je druhá možnosť. U tejto formy terapie kmeňovými bunkami, ktorá sa využíva najmä pri leukémii, sa jedná o odlišného darcu a príjemcu buniek. Okrem iného sa osvedčila liečba popálenín dospelými kmeňovými bunkami z kože. Keďže kmeňové bunky z kože sú veľmi životaschopné a dobre rastú aj mimo tela, dokonca aj veľkoplošné popáleniny môžu byť liečené bunkami z jednej malej biopsie.

Výhody oproti iným kmeňovým bunkám

Terapia krvotvornými, dospelými kmeňovými bunkami sa dnes bežne používa v modernej medicíne. Lekári a výskumníci sa opierajú o bohaté a úspešné skúsenosti. To je dané skutočnosťou, že potenciál hematopoetických dospelých kmeňových buniek bol skúmaný už dávno pred potenciálom embryonálnych kmeňových buniek, ale i mezenchýmových kmeňových buniek. V porovnaní s embryonálnymi kmeňovými bunkami ponúkajú dospelé kmeňové bunky rozhodujúce výhody: ich získavanie nie je v konfrontácii so žiadnymi etickými a právnymi problémami. Riziko odmietnutia organizmom je tiež oveľa nižšie, pretože pacienti sú často liečení vlastnými bunkami. Pri pluripotentných kmeňových bunkách je veľkým problémom riziko rakoviny, ktoré je prakticky vylúčené pri dospelých kmeňových bunkách, pretože tieto zďaleka nie sú schopné takého delenia ako pluripotentné.

Veľké nádeje spočívajú okrem iného v druhej skupine dospelých kmeňových buniek. Nekrvotvorné, mezenchymálne kmeňové bunky sa môžu diferencovať napr. na kosti a svalové tkanivo. Terapeutické možnosti pre tieto možnosti sú v súčasnosti rozsiahlo aplikované a študované pri pokusoch na zvieratách, ale zároveň už aj v prvých klinických štúdiách [2]. Predbežné výsledky dávajú nádej, že nimi môže byť dosiahnuté zmiernenie následkov infarktu alebo mozgovej príhody. Rovnako aj pri výskumoch Alzheimerovej choroby alebo ALS (amyotrofická laterálna skleróza) vznikajú veľké očakávania spojené s liečbou mezenchymálnymi kmeňovými bunkami.

 

Zdroje:

  • [1] Vgl. u.a. Suna N.M.; Panettab N. J.; Gupta, D. M. (et al.): Feeder-free derivation of induced pluripotent stem cells from adult human adipose stem cells. In: PNAS. 15720–15725. 08/2009. DOI: 10.1073/pnas.0908450106 
  • [2] Vgl. u.a. Wang S.; Cheng H.; Dai G. (et al.): Umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation significantly improves neurological function in patients with sequelae of traumatic brain injury. In: Brain Res, 1532: 76-84. 09/2013. DOI: 10.1016/j.brainres.2013.08.001

Návštevníci sa zaujímali o Dospelé kmeňové bunky, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.