Detská mozgová obrna (DMO) alebo poškodenie mozgu v ranom detskom veku

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Detská mozgová obrna: Príčiny a symptómy

Pod pojmom detská mozgová obrna sú zahrnuté poškodenia mozgu, predovšetkým z dôvodu nedostatku kyslíka pred, počas alebo po pôrode. Iné príčiny predstavujú ochorenie matky počas tehotenstva, ako je napríklad toxoplazmóza, rubeola, rovnako ako požívanie alkoholu. Tiež sa môže vyvinúť poškodenie mozgu v detstve, napríklad v dôsledku meningitídy alebo úrazu hlavy a mozgu. V prípade mozgovej obrny je zabránené obvyklému vývoju centrálneho nervového systému, v dôsledku čoho vznikajú problémy s koordinácoiu pohybu a držaním tela. Toto môže viesť k spasticite, tuhosti končatín so spomaleným pohybom alebo dokonca k atetóze, ktorá sa prejavuje mimovoľnými kŕčovitými pohybmi tela. Aj ataxia, ktorá je charakterizovaná poruchou koordinácie a rovnováhy, a tiež trhanými pohybmi tela, býva vyvolaná týmto poškodením. U približne jednej tretiny prípadov sa jedná o zmiešané formy. 

Liečba DMO

Nakoľko dodnes neexistuje kauzálna terapia pre detskú mozgovú obrnu, liečené sú individuálne ťažkosti pacientov. Na jednej strane je dôležité, aby sa liečba začala čo najskôr po stanovení diagnózy, a na druhej strane je nevyhnutná úzka spolupráca ošetrujúcich lekárov, terapeutov a rodičov. Fyzioterapia sa zameriava predovšetkým na zlepšenie existujúcich zručností, na koordináciu pohybu a zlepšovanie zlého držania tela. Ergoterapia podporuje trénovanie úloh každodenného života, ako sú osobná hygiena, obliekanie a stravovanie. Každodenný život môžu  uľahčiť tiež ortopedické pomôcky ako barly alebo invalidný vozík. Okrem toho poškodením mozgu spôsobená spasticita môže byť zmiernená tiež liekmi. Ak vyššie uvedené liečebné opatrenia neprinesú žiadaný úspech, sú k dispozícii aj chirurgické zákroky ako implantovanie špeciálnej liekovej pumpy alebo prerušenie časti nervových vláken.

Sľubné výsledky výskumu kmeňových buniek

Štatistiky ukazujú: Z 500 živo narodených detí je jedno postihnuté detskou mozgovou obrnou. Vzhľadom na to, že mozgové bunky sa na rozdiel od mnohých iných telesných buniek nie sú schopné regenerovať, nie je dodnes známa žiadna liečba. Preto výskumníci skúmajú spôsoby použitia kmeňových buniek pre liečbu poškodenia mozgu. Nakoľko kmeňové bunky od cudzích darcov vyvolávajú odmietavé reakcie, veľké nádeje sa vkladajú do liečby vlastnými kmeňovými bunkami z vlastnej pupočníkovej krvi.[1] V súčasnej dobe prebieha niekoľko štúdií, pri ktorých možno pozorovať prvé úspechy. Pri mozgovej obrne sa však nejdená o progresívne postupujúci klinický obraz. Preto nemožno vždy jednoznačne určiť, či zaznamenaný pokrok pacientov je reakciou na liečbu kmeňovými bunkami alebo reakciou na predchádzajúce liečebné opatrenia. Avšak lekári sú presvedčení, že existuje účinná terapia kmeňovými bunkami aj preto, že sa pri autológnej infúzii pupočníkovej krvi kmeňových buniek doposiaľ nepreukázali žiadne vedľajšie účinky.

Vlastné vydanie kmeňových buniek: Vita 34 už poskytla kmeňové bunky na liečbu detskej mozgovej obrny

Kmeňové bunky zo skladu Vita 34 už boli použité pri liečbe mozgovej obrny. Vita 34 tak sprevádzala deviatu autológnu transplantáciu kmeňových buniek u dvoch dievčat a sedem chlapcov. Deti boli vo veku medzi šiestimi mesiacmi a siedmimi rokmi.  

 

Zdroje:

  • [1] Vgl. u.a.: Wang, L.; Zhou, J.; Xie, J. (et al): Therapeutic potential of umbilical cord mesenchymal stromal cells transplantation for cerebral palsy: a case report. IN: Case Rep Transplant. 2013;2013:146347. DOI: 10.1155/2013/146347

Návštevníci sa zaujímali o Detská mozgová obrna (DMO), tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.