Cievna mozgová príhoda - tiež apoplexia, iktus, ľudovo porážka

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Cievna mozgová príhoda: Príznaky a príčiny

Cievna mozgová príhoda je náhla príhoda spôsobená prerušeným prítokom krvi do mozgu. Rozlišujeme medzi mozgovým infarktom, v ktorom dochádza k nedostatku prietoku krvi do mozgu, a ku krvácaniu do mozgu, pri ktorom krv preniká do mozgového tkaniva. K náhlym príznakom patrí napríklad rozmazané videnie, problémy s orientáciou a rovnováhou a ťažkosti s rozprávaním a porozumením. Tiež môže dôjsť k znecitliveniu a ochrnutiu na jednej strane tela a veľmi silným bolestiam hlavy. Mŕtvica môže byť spôsobená napríklad krvnými zrazeninami, trombózou, poruchou zrážanlivosti krvi alebo cievnymi prasklinami v dôsledku vysokého krvného tlaku. Rizikovými faktormi sú vek, najmä obezita, alkohol a fajčenie, ako aj metabolické poruchy.

Liečba cievnej mozgovej príhody

V prvom rade je dôležité, aby sa pacient postihnutý mŕtvicou čo najskôr dostal nemocnice, pretože liečba v prvých hodinách je rozhodujúca a určí stupeň poškodenia mozgových buniek. Akútna liečba mŕtvice musí prebiehať v nemocničnom prostredí, ktoré zabezpečí výrazne vyššie šance na prežitie, a tým aj zmiernenie následkov trvalého poškodenia mozgu. Spolupracujúci lekári tu môžu určiť aj príčiny mŕtvice a prípadne vykonať rozpustenie zrazeniny. Ich cieľom je, aby rozrušili krvnú zrazeninu a obnovili dostatočný krvný obeh v oblasti mozgu a jeho zásobovanie kyslíkom. Väčšina pacientov môže opustiť nemocničné oddelnie po niekoľkých dňoch a pokračovať v rehabilitačnej liečbe, pričom v závislosti od ťažkostí pacientov, je okrem iného nasadená fyzioterapia a ergoterapia. 

Sľubné výsledky výskumu kmeňových buniek dávajú nádej

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti na svete a len na Slovensku každoročne postihuje viac ako 19 000 ľudí. Nakoľko trombolýza je doposiaľ jedinou možnosťou klinickej liečby, pričom však môže byť nasadená iba počas prvých štyroch a pol hodín od postihnutia, vedci skúmajú alternatívne možnosti liečby, vrátane liečby kmeňovými bunkami.[1] Pokusy na zvieratách už preukázali, že neurologické deficity vzniknuté v dôsledku cievnej mozgovej príhody sa po transplantácii kmeňových buniek výrazne zlepšili. V súčasnosti sa vykonávajú klinické testy na ľuďoch. Krvotvorné kmeňové bunky sú získané z kostnej drene, a následne sú vstreknuté do strednej mozgovej tepny. Prvé výsledky ukazujú, že liečba pacientov je nielen dobre tolerovaná, ale dochádza aj k významnému zlepšeniu príznakov. Predtým, než sa terapia kmeňovými bunkami dostane do praxe, je potrebné vykonať ďalšie štúdie s väčším počtom pacientov.
 

Zdroje:

  • [1] Vgl. u.a.: Banerjee, S.; Williamson, D.; Habib, N. (et al.): Human stem cell therapy in ischaemic stroke: a review. IN: Age Ageing (2011) 40 (1): 7-13. DOI: 10.1093/ageing/afq133

Návštevníci sa zaujímali o Cievna mozgová príhoda, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.