Chronická lymfatická leukémia (CLL)

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Chronická lymfatická leukémia: Príčiny a symptómy

Pri chronickej lymfatickej leukémii (CLL) sa jedná o subtyp leukémie, ktorá postihuje hlavne starších ľudí vo veku 50 a 70 rokov. Zvyčajne začína nebadane a často je objavená náhodou počas rutinného vyšetrenia. Symptómy v skorých štádiách môžu byť napríklad: únava, nočné potenie a úbytok telesnej hmotnosti. V ďalšom priebehu ochorenia tiež dochádza k zdureniu lymfatických uzlín, sleziny a pečene a k rôznym kožným symptómom, ako je svrbenie či vyrážky. Chronická lymfatická leukémia je najčastejšou formou leukémie v západnej časti sveta. Ako možnú príčinu ochorenia odborníci predpokladajú okrem iného pôsobenie chemikálií, predchádzajúcu liečbu cytostatikami a genetické predispozície.

Liečba chronickej lymfatickej leukémie

Liečba chronickej lymfatickej leukémie vychádza z výsledkov krvného obrazu a ťažkostí pacienta. Nakoľko choroba začína zákerne a nebadane, stáva sa, že dlhú dobu sa neprejavia žiadne príznaky alebo len veľmi málo z nich, a preto v tomto období tiež nebýva indikovaná ešte žiadna liečba. V prípade nástupu ťažkostí býva nasadená chemoterapia vo forme tabliet alebo injekcií a infúzií ako štandardná forma terapie. Táto môže byť doplnená ďalšími liekmi ako aj kortikosteroidmi. Dávka protilátok tiež podporuje účinok chemoterapie. Liečba chronickej lymfatickej leukémie prebieha mnoho rokov, pričom vždy môžu byť docielené bezpríznakové obdobia bez ťažkostí pacienta. Celkové vyliečenie však dodnes nie je možné.

Výskum kmeňových buniek zvyšuje šancu na liečbu

Nakoľko samotná chemoterapia nelieči chronickú lymfatickú leukémiu, ale odstraňuje len jej príznaky, je v súčasnej dobe skúmané, v ktorých prípadoch je vhodná práve transplantácia kmeňových buniek. Táto transplantácia sa uskutočňuje pri iných formách leukémie už po mnoho desaťročí, avšak naráža na rad rizík, ako sú napríklad odmietavé reakcie imunitného systému.[1] Skúmaná je taktiež možnosť vysokodávkovej chemoterapie s nadväzujúcou autológnou transplantáciou kmeňových buniek, t.j. transplantáciu vlastných kmeňových buniek, ktoré boli predtým pacientovi odobraté. Táto forma liečby viedla v štúdiách síce vo väčšej miere k remisiám, ale nepodarilo zvýšiť mieru prežitia pacientov.[2] Okrem toho sa testujú nové účinné látky v laboratóriach. Tie sú testované na indukovaných pluripotentných kmeňových bunkách, z ktorých môžu byť kultivované leukemické bunky. 

 

Zdroje:

  • [1] Vgl. u. a.: Dreger, P.; Corradini, P.; Kimby, E. (et al.): Indications for allogeneic stem cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia: the EBMT transplant consensus. IN: Leukemia (2007) 21, 12-17. DOI: 10.1038/sj.leu.2404441 und Schetelig, J.; Dreger, P.: Chronische lymphatische Leukämie: Neue Perspektiven durch allogene Stammzelltransplantation für Hochrisikopatienten? IN: Dtsch Arztebl 2006; 103(20): A-1372 / B-1166 / C-1122
  • [2] Vgl. u. a.: Chronische Leukämie: seltener Rezidive durch Stammzelltransplantation. IN: Ärzte Zeitung online, 05.10.2010

Návštevníci sa zaujímali o Chronická lymfatická leukémia, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.