CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc)

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Chronická obštrukčná choroba pľúc: príznaky a príčiny

Pri CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) sa jedná o chronickú obštrukčnú pľúcnu chorobu, čo je skupina ochorení pľúc, tzv. AHA symptómy spojené s vykašliavaním hlienu, kašľom a dýchavičnosťou. Kašeľ je zvyčajne najsilnejší v ranných hodinách a mierny je v mnohých prípadoch na jar a v lete. K dýchavičnosti dochádza hlavne pri záťaži, avšak v ďalšom štádiu choroby aj v pokoji, čo môže viesť čiastočne k silným pohybovým obmedzeniam  postihnutých. Asi v 80 až 90% prípadoch chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby (CHOCHP) je príčinou vzniku fajčenie, čo je aj dôvod, prečo sa táto choroba hovorovo nazýva fajčiarske pľúca. Môže však byť zapríčinená aj geneticky alebo zvýšeným znečistením prachovými časticami či toxínmi.

Liečba a terapia CHOCHP

CHOCHP je nezvratná, čiže neliečiteľná choroba. Terapia sa preto zameriava predovšetkým na zastavenie priebehu ochorenia alebo aspoň jeho zmiernenie. Preto je najskôr nevyhnutné, aby postihnutí prestali fajčiť alebo neboli vystavení expozícii zodpovedných znečisťujúcich látok. Popri medikamentóznej liečbe býva nasadená aj dlhodobá liečba kyslíkom a v ďalšom štádiu ochorenia aj neinvazívna ventilácia. Okrem toho sa zvýšuje kvalita života reflektorickou dychovou terapiou a individuálnou rehabilitáciou pacientov. U pacientov, ktorí trpia CHOCHP fenotypu emfyzém pľúc, môže byť aplikovaná aj objem redukujúca operácia pľúc.

Výskum kmeňových buniek skúma nové možnosti liečby

CHOCHP je podľa WHO štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a očakáva sa, že bude na treťom mieste už v roku 2020. Keďže vzrastá stále počet postihnutých, vedci neustále pracujú na nových liečebných konceptoch. Skúmajú, ako vzniká choroba na bunkovej úrovni a čo je príčinou chronického priebehu. Taktiež je dôležité zistiť, či sa môže poškodené pľúcne tkanivo stimulovať k regenerácii podaním kmeňových buniek.[1] To sa už podarilo pri pokusoch na zvieratách. Ďalším cieľom do budúcnosti je tkanivové inžinierstvo, čiže kultivácia a rast funkčných pľúc v laboratóriu. Tie by potom mali byť transplantované pacientovi bez toho, aby došlo k odmietnutavým reakciám, ako sa to často deje pri bežnom darcovstve orgánov. Kým daný výskum v tejto oblasti je stále ešte v plienkach, odborníci sa už domnievajú, že je reálne, aby v priebehu pár rokov bolo možné použiť nasadenie kmeňových buniek na liečbu závažných pľúcnych ochorení, ako je CHOCHP.

 

Zdroje:

  • [1] Vgl. Weiss, D.; Casaburi, R.; Flannery, R. (et al.): A Placebo-Controlled, Randomized Trial of Mesenchymal Stem Cells in COPD. IN: Chest. 2013;143(6):1590-1598. DOI:10.1378/chest.12-2094
    und Hackett, T.; Knight, D.; Sin, D.: Potential role of stem cells in management of COPD. In: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2010; 5: 81-88. Published online 2010 April 7.

Návštevníci sa zaujímali o CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.