Akútna lymfatická leukémia príp. akútna lymfoblastová leukémia (ALL)

Príčiny, príznaky, liečba a terapia

Akútna lymfatická leukémia: Príčiny a symptómy

Pri akútnej lymfatickej leukémii (ALL) sa jedná o náhlu a rýchlo postupujúcu formu rakoviny krvi, spôsobenú degenerovaním lymfocytových progenitorov. Lymfocyty patria ku bielym krvinkám a majú za úlohu bojovať proti patogénom, ako sú baktérie a vírusy. Vzhľadom na to, že sa táto funkcia naruší, dochádza v krátkom čase k zlyhaniu tvorby kostnej drene, k vážnemu narušeniu krvotvorby. K príznakom akútnej lymfatickej leukémie patrí napríklad celkový pocit slabosti, zvýšená náchylnosť k infekciám s horúčkou, sklon ku krvácaniu a zväčšenie lymfatických uzlín, sleziny a pečene. Ako možné spúšťače leukémie odborníci okrem iného uvádzajú chemikáliu benzén, ionizujúce žiarenie a genetickú predispozíciu.

Liečba akútnej lymfatickej leukémie

Akútna lymfatická leukémia prichádza náhle a postupuje rýchlo, čo je dôvodom, prečo vyžaduje rýchlu a intenzívnu liečbu. Dôraz je kladený na vysokú dávku chemoterapie, kombinovanú s nasadením rozlične účinkujúcich cytostatík. Tým majú byť odstránené leukemické bunky i symptómy. Prvá fáza liečby, indukčná fáza, prebieha počas hospitalizácie, potom nasleduje približne jeden rok konsolidačnej terapie, čiastočne ambulantne a čiastočne počas hospitalizácie. Potom nasleduje udržiavacia liečba, ktorá trvá asi rok a pol. Pri akútnej lymfatickej leukémii môžu nádorové bunky infikovať tiež mozog. Pokiaľ ide o tento prípad, je nutná dodatočná radiačná terapia lebky a podávanie cytostatík priamo do mozgovo-miechového moku.

Aké možnosti ponúka výskum kmeňových buniek?

Aj keď akútna lymfatická leukémia môže byť dnes vo väčšine prípadov vyliečená intenzívnou chemoterapiou, stále existuje riziko recidívy. Pri nástupe recidívy je zvyčajne transplantácia kmeňových buniek posledná nádej pre pacientov. Pre tento postup je najprv imunitný systém zničený vysokými dávkami chemoterapie a potom sú podané pacientovi krvotvorné bunky od darcu. Tie majú za úlohu vytvoriť nový a zdravý krvotvorný systém. Výskum v súčasnej dobe pracuje na minimalizácii rizík, ktoré sa vyskytujú ako život ohrozujúce infekcie a odmietavé reakcie.[1] S indukovanými pluripotentnými kmeňovými bunkami sú tiež umelo vykultivované leukemické bunky na testovanie nových liekov proti akútnej lymfatickej leukémii.

Vlastné vydanie kmeňových buniek: Vita 34 poskytla kmeňové bunky pri ALL 

Kmeňové bunky zo skladu Vita 34 už boli vydané na použitie aj v rámci liečby akútnej lymfatickej leukémie. Kmeňové bunky boli podávané 3-ročnému dievčatku (autológne) a tiež trom súrodencom (dvom chlapcom osem- a desaťročnému a dvojročnému  dievčatku).

 

Zdroje:

  • [1] Vgl. u.a.: Martino, R.; Giralt, S.; Caballero, M. D.(et al.): Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with reduced-intensity conditioning in acute lymphoblastic leukemia: a feasibility study. IN: Haematologica, 2003, 88(5), 555-560.
    und Ribera, J.-M.: Allogeneic stem cell transplantation for adult acute lymphoblastic leukemia: when and how. IN: Haematologica, 2011, 96(8), 1083–1086. DOI:10.3324/haematol.2011.048348

Návštevníci sa zaujímali o Akútna lymfatická leukémia, tiež hľadali:

Kmeňové bunky

Kmeňové bunky sú základnými stavebnými kameňmi života. Každá bunka, z viac ako 100 biliónov buniek v tele dospelého, vznikne z kmeňovej bunky. Množením a diferenciáciou kmeňových buniek vznikne viac ako 200 rôznych typov buniek. Prirodzené funkcie kmeňových buniek sú výstavba, regenerácia a opravy. Tieto schopnosti kmeňových buniek nepretržite ubúdajú - počnúc od štádia oplodneného vajíčka už v priebehu embryonálneho vývoja a neskôr počas celého priebehu života. To vysvetľuje, prečo sú práve mladé kmeňové bunky také zaujímavé na lekárske použitie.

Kmeňové bunky – géniovia na regeneráciu, špecializáciu a opravu
Pupočníková krv je jedinečným zdrojom kmeňových buniek a drahocenným majetkom

Pupočníková krv

V krvnom obehu Vášho bábätka sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka v ňom ostane zbytok tejto krvi bohatej na kmeňové bunky. Punkciou žily pupočníka je možné získať približne 60 až 200 ml pupočníkovej krvi bohatej na vzácne kmeňové bunky. Získanie kmeňových buniek z pupočníka je jednoduché, bezpečné, bezbolestné a nepredstavuje žiadne riziko pre matku a dieťa. A ešte jedna výhoda: Kmeňové bunky sú v tomto období ešte úplne nedotknuté, spravidla bez vírusov, vysoko pohyblivé a schopné deliť sa.

Dôvody na uloženie neonatálnych kmeňových buniek z pupočníka

  • Získanie neonatálnych kmeňových buniek je jednoduché a bezpečné.
  • Kryokonzervované kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, teda zamrazené tekutým dusíkom na asi -190 °C, nestarnú a zachovávajú si svoje vitálne vlastnosti.
  • Pre vlastné telo sú najlepšie prijateľné – vlastnosti tkaniva sa zhodujú na 100 percent.
  • Nedochádza k žiadnym reakciám odmietnutia, čo predstavuje veľkú výhodu najmä v oblasti regeneratívnej medicíny.
  • Po uskladnení možno kmeňové bunky z pupočníka za určitých podmienok použiť aj pre chorých súrodencov.
  • V klinických štúdiách po celom svete prebiehajú skúšky novej liečby a oblastí využitia.