• Vita 34 – najväčšia a najskúsenejšia banka kmeňových buniek v nemecky hovoriacich krajinách

  • Jednotka u nových zákazníkov v Európe
  • Približne 215.000 uskladnení kmeňových buniek
  • Doposiaľ už 37 prípadov použitia
  • Vlastné oddelenie výskumu a vývoja
  • Jediný nemecký poskytovateľ uloženia tkaniva pupočníka

Uloženie kmeňových buniek a pupočníkovej krvi v spoločnosti Vita 34

Čo sú to kmeňové bunky?

Každá z asi 100 000 000 000 000 (100 biliónov) buniek ľudského tela dospelého človeka pochádza z jedinej kmeňovej bunky – z oplodneného vajíčka. Z tohto sa za deväť mesiacov vyvinie nový človek. Je to skutočné majstrovské dielo prírody!

Kmeňové bunky sú teda základnými stavebnými kameňmi života. Ich delením a diferencovaním vzniká viac ako 200 rôznych druhov buniek. Prirodzenými úlohami kmeňových buniek sú budovanie, regenerácia a oprava. Tieto schopnosti kmeňových buniek však už počas vývoja embrya a neskôr počas celého života postupne zanikajú. Práve preto sú mladé a vitálne kmeňové bunky v medicínskom využití mimoriadne.

Čo je to pupočníková krv?

V krvnom obehu dieťaťa sa nachádzajú milióny kmeňových buniek. Po prestrihnutí pupočníka zostáva časť tejto krvi s obsahom kmeňových buniek v pupočníku. Punkciou pupočnej žily možno získať 60 až 200 mililitrov tohto vzácneho materiálu. Odber je jednoduchý, bezpečný, bezbolestný a pre matku ani dieťa nepredstavuje žiadne riziko. Kmeňové bunky sú v tomto štádiu ešte úplne neporušené, spravidla neobsahujú vírusy, sú mimoriadne vitálne a schopné deliť sa. Po vysokokvalitnom spracovaní je možné ich v chlade bezpečne uchovávať celé desaťročia. Nedochádza u nich k žiadnym zmenám a zároveň si zachovávajú všetky svoje výnimočné vlastnosti a výhody.

Čo je to tkanivo pupočníka?

Pupočník predstavuje skutočne výnimočné spojenie matky s dieťaťom. Nenarodené dieťa zásobuje kyslíkom a živinami a okrem toho sa prostredníctvom neho odvádzajú odpadové produkty látkovej výmeny a oxid uhličitý. Príroda vymyslela geniálny princíp, aby bol pupočník skutočne využitý naplno. Obsahuje množstvo ciev, v ktorých pulzuje pupočníková krv. Aby však cievy dokázali čeliť tejto námahe a nedošlo napríklad k ich poškodeniu, sú obalené želatínovým tkanivom, ktoré ich chráni a podopiera. Toto tkanivo pupočníka obsahuje mimoriadne veľké množstvo mezenchymálnych kmeňových buniek, z ktorých sa tvoria väzivové tkanivá, kosti, chrupky, svaly a šľachy. Vita 34 je jedinou bankou kmeňových buniek v nemecky hovoriacich krajinách, ktorá ponúka uloženie pupočníkovej krvi aj tkaniva pupočníka. Vďaka tomu máte ako rodičia možnosť uchovať pre svoje dieťa všetky mladé a vitálne kmeňové bunky z pupočníka.

Výnimočné vlastnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú jedinečné

  Vlastné kmeňové bunky sa vo všetkých vlastnostiach tkaniva perfektne zhodujú. Sú jedinečné rovnako ako odtlačok prsta a individuálne ako ľudská osobnosť.

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mladé

  Neonatálne kmeňové bunky nepodliehajú žiadnym zmenám v dôsledku starnutia a vplyvov životného prostredia. Sú nezaťažené, schopné deliť sa, vitálne a spravidla neobsahujú vírusy ani baktérie.

 • Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú flexibilné

  Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú mimoriadne schopné sa prispôsobiť. Vďaka svojmu potenciálu diferencovania sa z nich môže vyvinúť množstvo typov buniek.

Prehľad ponúk spoločnosti Vita 34

Nikto, kto má dostatok informácií, nedovolí, aby sa kmeňové bunky z pupočníkovej krvi alebo tkanivo pupočníka pri pôrode vyhodili. Ide o jedinečnú možnosť uchovať kmeňové bunky pre svoje dieťa. Vďaka nášmu podrobnému preventívnemu skríningovému vyšetreniu získate dodatočnú istotu a prostredníctvom bezplatnej možnosti darovania môžete pomôcť aj ostatným.

Prečo si uložiť kmeňové bunky v banke Vita 34?

 • 215.000uskladnení kmeňových buniek

  V banke Vita 34 je kryokonzervovaných viac ako 215.000 kmeňových buniek. V chlade sa zachová mladosť a vitalita buniek.

 • 37prípadov použitia

  Kmeňové bunky uložené v banke Vita 34 boli už 37-krát použité v rámci medicínskych terapií.

 • 15,4minút

  V celej Európe uzatvoria každých 15,4 minút nastávajúci rodičia zmluvu o uložení kmeňových buniek z pupočníka v banke Vita 34.

Postup, ako uskladniť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi

V našom videu sa dozviete, ako si uchovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na lekárske účely.
 • Melinine kmeňové bunky sme ihneď po pôrode uložili v banke Vita 34. Zatiaľ čo Melina každým rokom rastie, jej kmeňové bunky zostávajú mladé a možno jej jedného dňa pomôžu."

  Katja a Enrico Könzerodičia Meliny
 • Ešte dnes ma upokojuje to, že v prípade potreby môžeme siahnuť po mladých a nezaťažených kmeňových bunkách nášho dieťaťa."

  Dagmar Thielbabička Pauly, prvej majiteľky úschovne kmeňových buniek v banke Vita 34

Kmeňové bunky majú veľký medicínsky potenciál

Použitie v banke Vita 34

Spracovanie a transplantácia kmeňových buniek si vyžaduje množstvo odborných znalostí a skúseností. Dôkazom vysokej lekárskej kvality preparátov z kmeňových buniek banky Vita 34 je už 37 prípadov použitia kmeňových buniek vopred uložených vo vlastnej kryokomore a vysokokvalitne spracovaných na transplantáciu. Z tohto dôvodu sme vytvorili mobilný tím zameraný na transplantáciu kmeňových buniek, ktorý v rámci Európy nemá konkurenciu. Naďalej sme jedinou súkromnou bankou kmeňových buniek v nemecky hovoriacich krajinách, ktorých uložené úschovne kmeňových buniek sa aj skutočne používajú.

Preparáty z kmeňových buniek banky Vita 34 sa používajú v rámci liečby rakoviny, napríklad leukémie a neuroblastómu, pri poruchách krvotvorby, ako je aplastická anémia alebo beta-talasémia, pri poruchách imunity, napríklad SCID alebo Wiskottov-Aldrichov syndróm, organickej poruche mozgu a detskej cukrovke typu 1.

Výskum spoločnosti Vita 34

Spoločnosť Vita 34 sa so svojím vlastným oddelením výskumu a vývoja angažuje v základnom, ako aj v aplikačnom výskume.

Cieľom našej práce je neustále zlepšovať kvalitu preparátov z kmeňových buniek a rozširovať možnosti použitia kmeňových buniek, pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Všetci odborníci sa zhodujú na tom, že v budúcnosti bude používanie kmeňových buniek pevne ukotveným základom lekárskej liečby. Spoločnosť Vita 34 skúma v spolupráci s renomovanými univerzitami a výskumnými ústavmi v celej Európe nové možnosti liečby pri cievnej mozgovej príhode, srdcovom infarkte, ochoreniach systému krvotvorby a cukrovke typu 1. V rámci základného výskumu spolupracujeme napríklad s Hannoverskou lekárskou univerzitou na vývoji postupu, ako z kmeňových buniek pupočníkovej krvi získať indukované pluripotentné kmeňové bunky.

Regeneratívna medicína

Špičkoví vedci vychádzajú z toho, že v budúcnosti bude každý siedmy človek počas svojho života potrebovať liečbu na báze kmeňových buniek. Dôvodom je to, že ľudia sa dožívajú čoraz vyššieho veku a stále viac ľudí trpí napríklad rakovinou alebo cukrovkou. Výskum v oblasti regeneratívnej medicíny sa zaoberá obnovením buniek, tkanív a orgánov poškodených v dôsledku choroby alebo nehody pomocou mladých a vitálnych kmeňových buniek. Na tento účel sa intenzívne pracuje na výskume terapeutického použitia živých buniek a umelo vypestovaných tkanív, aby bolo možné vyvinúť nové terapeutické postupy pri liečbe. Dlhodobým cieľom regeneratívnej medicíny je in vitro pestovanie a transplantácia celých orgánov. Mimoriadna pozornosť sa v tejto súvislosti venuje adultným, pluripotentným kmeňovým bunkám, pretože majú schopnosť diferencovať sa na rôzne typy tkanív. Už dnes sa používajú čerstvé bunky chrupiek, ktoré sa injekčne podajú do poškodených kĺbov alebo opotrebovaných medzistavcových platničiek, na spustenie opravných a regeneračných procesov pri odstraňovaní poškodení.

Novinky spoločnosti Vita 34

Novinky

Stres v tehotenstve: dobré alebo zlé pre dieťa?

Mnohé budúce mamičky zamestnáva počas tehotenstva otázka, čo všetko na ich dieťatko, chránené v brušku plodovou vodou, „zo sveta tam vonku“ vplýva. Čím viac bruško rastie, tým viac zručností u dieťatka sa rozvíja. S týmto pokrokom rastú tiež obavy, že by stres budúcej mamičky mohol spôsobiť nenarodenému bábätku nejaké škody. Tento strach vedie k ešte […]

Výskum kmeňových buniek: Modifikované neurálne kmeňové bunky majú zničiť mozgový nádor

8. jún je Svetový deň mozgového nádoru (World Brain Tumor Day). Vychádza z iniciatívy združenia Deutsche Hirntumorhilfe z roku 2000, ktoré chce týmto spôsobom podporiť svoj veľký cieľ „Vedomosti tvoria budúcnosť“ a upriamiť pozornosť na neuroonkologický výskum, ako aj na zlepšenie starostlivosti o pacientov. Experti odhadujú, že celosvetovo je denne diagnostikovaných viac ako 700 nových […]

Vita 34 - To je takmer 22 rokov skúseností s uložením pupočníkovej krvi a kmeňových buniek

Spoločnosť Vita 34 je odborníkom na uloženie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka na lekárske účely, ako aj na výrobu transplantátov kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka vykonáva personál pôrodnice, ktorý je špeciálne vyškolený spoločnosťou Vita 34, ihneď po pôrode. Zákrok nepredstavuje pre matku ani dieťa žiadne riziko a je bezbolestný, pretože lekár alebo pôrodná asistentka urobia punkciu pupočníkovej žily až po prestrihnutí pupočníka a pupočníkovú krv zachytia do špeciálneho krvného vaku. Kuriér prepraví tento sterilne a bezpečne zabalený vzácny náklad v špeciálne navrhnutých prepravných boxoch z pôrodnice do Lipska do laboratória banky Vita 34.

Tu prebehne vysokokvalitné spracovanie a uloženie vitálnych a prispôsobiteľných kmeňových buniek, ako aj množstvo kontrol a vyšetrení. V kryonádrži pri približne -180 °C zostanú kmeňové bunky nedotknuté, pretože všetky procesy starnutia sa v bunkách zastavia.

Zatiaľ čo dieťa postupne starne a prekonáva choroby, kmeňové bunky si v chlade zachovávajú svoje výnimočné vlastnosti: Zostávajú mladé a nezaťažené. Z viacerých vedeckých štúdií jednoznačne vyplýva, že kmeňové bunky sú po rozmrazení po viacerých desaťročiach úplne použiteľné, delia sa a spúšťajú opravné mechanizmy v organizme. Vďaka tomu je pupočníková krv k dispozícii počas celého ľudského života. V prípade potreby je možné ju rozmraziť a ihneď použiť.

Spoločnosť Vita 34 tvorí skúsený tím odborníkov na kmeňové bunky, ktorí zvládajú splniť tie najvyššie nároky na preparáty z kmeňových buniek. Na rozdiel od iných bánk pupočníkovej krvi, ktoré pred zmrazením kmeňové bunky z pupočníkovej krvi separujú, v banke Vita 34 uchovávame preparát z kmeňových buniek ako plnú krv, aby sa zachovali skutočne všetky zložky pupočníkovej krvi. Ako skúsená banka kmeňových buniek navyše Vita 34 dodržiava prísne európske lekárske predpisy. Vďaka tomu dokáže banka Vita 34 dôsledne presadzovať požiadavky hlavnej myšlienky GMP. GMP označuje Good Manufacturing Practice, slovensky: správna výrobná prax. Vo vlastnom oddelení kontroly kvality monitorujeme všetky pracovné kroky a procesy v špičkovom modernom sterilnom laboratóriu a sklade kryonádrží. Dokážeme tak zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť na najvyššej úrovni na celé desaťročia.

Odborníci z banky Vita 34 sa zhodujú: terapii kmeňovými bunkami patrí budúcnosť. To je naša vášeň a vízia modernej lekárskej starostlivosti. Zabezpečte pre svoje dieťa túto jedinečnú šancu. Úschovňa kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka je investíciou do zdravia.